FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Kostprijs van een werkplek in Frankrijk

Kostprijs van een werkplek in Frankrijk

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href=' https://nl.123rf.com/profile_seamartini'> seamartini </a> - 123RF)
(foto: seamartini - 123RF)

Arseg (Association des Directeurs de l’Environnement de Travail) heeft de resultaten van hun jaarlijkse ‘Buzzy Ratios’ studie gepubliceerd. Deze studie is door de jaren uitgegroeid tot referentie voor werkplekbeheer. Ze wordt aanzien als de benchmark voor professionals in de kantoorwereld, dus ook voor Facility Managers. De studie laat toe de reële prestaties van kantoren te vergelijken, precieze gegevens te verkrijgen voor het budgetteren van de werkingskosten en het opsporen van posten met besparingspotentieel.

De meest recente ‘Buzzy Ratios’ studie omvat de gegevens van een honderdtal sites, met bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren en regio’s, samen goed voor ongeveer twee miljoen vierkante meter kantoorvloeren. Van de bevraagden was 70% huurder van de kantoorruimte. De studie toonde aan dat een werkplek in Frankrijk jaarlijks 13 596 euro moet kosten of 789 euro/m². Het jaar voordien was dat nog 13.566 euro.

De eveneens jaarlijks door Colliers International opgezette ‘Occupier Cost Index’ geeft een Europees gemiddelde van 9763 euro. In België bedraagt de kostprijs per werkplek 11.972 euro. Het duurste land in Europa is Zwitserland, met 18.336 euro als kostprijs per werkplek. De kostprijs van een werkplek wordt door Arseg bepaald op basis van 22 parameters, die elk jaar opnieuw worden aangehouden. Ze zijn verdeeld over 5 categorieën: vastgoed, technische exploitatie, diensten en middelen, verplaatsingskosten en loonkosten. Wanneer reis- en verplaatsingskosten worden afgetrokken, bedraagt de kostprijs per werkplek in Frankrijk 11.116 euro. De gemiddelde oppervlakte per werkplek daalde verder tot 18m², een tendens die zich al tien jaar doorzet.

Enkele kosten in detail
De kosten die direct gelinkt zijn aan het gebouw (huur, belastingen, verzekeringen,…) belopen 405 euro/m² en de uitbatingskosten komen op 99 euro/m². De dienstverlening aan de gebruikers komt op 1178 euro per werkplek uit. Bemeubeling en uitrusting vertegenwoordigt 3497 euro per werkplek.

Een sterke daling van de kosten tekent zich af bij ‘post’ en ‘print’, wat wijst op een toenemende digitalisering. Zo daalden de kosten voor postzendingen tot 120 euro per werkplek t.o.v. 240 euro in 2013. Printen van documenten vertegenwoordigt 175 euro / werkplek, maar bedroeg nog 280 euro in 2014.
Eduard Codde
27-11-2020