FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Facility Manager in Frankrijk? Zeg maar DET!

Facility Manager in Frankrijk? Zeg maar DET!

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href=' https://nl.123rf.com/profile_alexmillos'> alexmillos </a> - 123RF)
(foto: alexmillos - 123RF)

De afkorting ‘DET’ staat voor ‘Directeur de l'Environnement de Travail’, maar er is ook sprake van een ‘Responsable Environnement de Travail’ (RET – verantwoordelijke voor de werkomgeving) of ook nog van een ‘Directeur des Services ou Moyens Généraux’ (Directeur van de algemene diensten en middelen). Afhankelijk van de specifieke situatie van de organisatie gaat het dan om een directeur vastgoed, een directeur van de algemene middelen, een aankoopdirecteur, enz. Maar de Franse DET is ook de Facility Manager, wanneer hij het beheer organiseert voor outsourcing of onderaanneming voor alle of een deel van de ondersteunende functies, hij het onderhoud verzekert voor de geëxploiteerde gebouwen.

In een recente socio-economische studie gepubliceerd door Arseg (l’Association des Directeurs de l’Environnement de Travail), stond het typeprofiel beschreven van een DET, alias Franse Facility Manager:
  • Hij/zij is gemiddeld 50 jaar
  • Hij/zij behaalde een Bac+5 (vergelijkbaar met een ingenieurs- of masterdiploma) of hoger
  • Gemiddeld kan hij/zij terugblikken op een kwarteeuw ervaring
  • Het gemiddeld bruto jaarsalaris bedraagt 69.000 euro
De opdracht van een DET wordt door Arseg omschreven als ‘het uitbreiden, afdwingen en implementeren van middelen, diensten en procedures die bijdragen aan alle medewerkers van de organisatie; hen toelaten hun professionele verantwoordelijkheden te nemen in een efficiënte, flexibele werkomgeving met zo weinig mogelijke beperkingen’.

Hoewel de verantwoordelijkheden variëren naargelang het bedrijf, zijn er vier domeinen die steeds terugkeren:
  • Gebouwen: het beheer van het vastgoed, het zoeken en selecteren van locaties, onderhandelen van huur- of koopcontracten, property management, werken, enz.
  • De technische exploitatie van gebouwen: onderhoud van de uitrustingen, energiebeheer, veiligheid en beveiliging, schoonmaak, herstellingen en kleine interventies, enz.
  • Dienstverlening aan de gebruikers van het gebouw: diensten gelinkt aan het gebouw (onthaal, catering, e.a.), diensten voor de eindgebruikers (postbedeling, conciërge, enz.).
  • Middelen die ter beschikking gesteld worden van de medewerkers: materiele middelen (wagenparkbeheer, ICT-uitrusting, e.d.) of diensten (smartphone, verplaatsingen, werken op andere locaties, enz.)
Het gaat om een markt die grotendeels gericht is op het uitbesteden van dienstverlening, waardoor de contacten en onderhandelingen van de DET met de leveranciers en dienstverleners van strategisch belang zijn. In 2020 gaf 68% van hen aan dat hun verantwoordelijkheden waren toegenomen.
Eduard Codde
30-11-2020