FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Brussel ambieert circulariteit in de bouw

Brussel ambieert circulariteit in de bouw

(foto's: ‘Build Circular.Brussels’)
[+] (foto's: ‘Build Circular.Brussels’)

[+] (foto: ‘Build Circular.Brussels’)

[+] (foto: ‘Build Circular.Brussels’)

[+] Laurent Schiltz, Secretaris-Generaal CCB-C

Onlangs stelden het BRC Bouw en de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad met de steun van Leefmilieu Brussel een gloednieuw programma voor om Brusselse bedrijven op te leiden en te begeleiden naar circulair bouwen. Het gaat om een steunmaatregel uit het Brusselse herstelplan om het concurrentievermogen van de bedrijven te versterken tijdens de coronacrisis. In totaal gaat het om 600 bouwbedrijven die zullen ondersteund worden bij hun transitie naar het circulaire bedrijfsmodel. De bouwsector ondervindt alsmaar meer problemen als gevolg van de COVID-19 pandemie. Terwijl 56% van de bedrijven aangeeft veel kleinere orderportefeuilles te hebben, is 38% van plan om tegen het einde van dit jaar een deel van het personeel te ontslaan.

Laurent Schiltz, Secretaris Generaal CBB-H: “De wereldwijde situatie als gevolg van de Covid-19- gezondheidscrisis en de terugval van de activiteiten in de nabije toekomst, heeft reële vragen doen rijzen over de werking van de sector. Rekening houdend met de bedreiging van de niet langer te ontkennen klimaatcrisis, is het ogenblik meer dan geschikt om de transitie van de bedrijven te stimuleren!".

Om de bouwsector te ondersteunen, plant het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zijn herstelplan om bijna 600 bouwbedrijven op te leiden en te begeleiden. Dit ambitieuze project werd toevertrouwd aan de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) en aan het BRC Bouw, twee actieve spelers in de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu die van Brussel een vooruitstrevend gewest heeft gemaakt op het vlak van duurzaam bouwen.

Werven die voorbestemd zijn voor circulariteit
Met zijn hoge dichtheid van gebouwen, weinig onbebouwde percelen en 70% van de gebouwen daterend van vóór 1945, wordt het Brusselse grondgebied gekenmerkt door werven waar sloop-heropbouw of renovatie plaatsvindt. De specifieke kenmerken van het Gewest maken het een ideale voedingsbodem voor innovatie op het vlak van circulariteit.

Het is nu prioriteit om van het dominante lineaire model – ontginnen, consumeren, weggooien – over te stappen naar dat van de circulariteit, waarbij het volledige potentieel van het ‘afval’ afkomstig van bouwplaatsen wordt teruggewonnen. Hergebruik van materialen zal worden aangemoedigd en de nadruk zal worden gelegd op een beter beheer en een vermindering van de afvalproductie. Bedrijven zullen leren om de voorkeur te geven aan hernieuwbare hulpbronnen en zelfs te anticiperen op de toekomstige evolutie van gebouwen door na te denken over de demonteerbaarheid van bouwelementen, enz. Vandaag vertegenwoordigt het afval van de bouwsector meer dan 30% van het niet-huishoudelijk afval in de hoofdstad, ofwel 628.000 ton per jaar. Hoewel 91% hiervan naar recycling wordt gestuurd, vermindert de gebruikswaarde in de meeste gevallen terwijl deze door upcyclingprocessen juist zou kunnen worden verhoogd.

‘Build Circular.Brussels’
Het project beoogt Brusselse bedrijven te helpen om minder hulpbronnen te verbruiken en minder afval te produceren. Bijzondere aandacht gaat uit naar de KMO's en ZKO's, die bijna 90% van de bouwbedrijven met personeel in het Brussels Gewest vertegenwoordigen. Daarnaast staan het menselijke aspect en het bevorderen van lokale werkgelegenheid centraal in deze aanpak.

‘Build Circular.Brussels’ stelt zich tot doel om bouwbedrijven een gratis opleiding te laten volgen over de specifieke kenmerken van circulair bouwen en hen te begeleiden bij de implementatie van de verworven kennis in een duurzaam businessmodel. De ondernemingen die deze opleidingstrajecten hebben afgerond, zullen opgenomen worden in lijsten die ter inzage liggen van diverse opdrachtgevers.
Eduard Codde
09-12-2020