FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Hoe jongeren kijken naar hun toekomst op de arbeidsmarkt

Hoe jongeren kijken naar hun toekomst op de arbeidsmarkt

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_gstockstudio'> gstockstudio </a> - 123RF)
(foto: gstockstudio - 123RF)

‘De Ambrassade’ is een expertisecentrum voor jeugdbeleid in Vlaanderen en organiseerde met de steun van de VDAB een grootschalig participatief onderzoek dat peilde naar hoe Vlaamse jongeren hun toekomst op de arbeidsmarkt zien. Als gevolg van de coronacrisis doken opvallend meer onzekerheden op voor jongeren op de arbeidsmarkt. Midden 2020 gaven bijna 3 op 4 (72,1%) van de werkzoekende jongeren en meer dan de helft (57,4%) van de werkende jongeren aan schrik te hebben om zonder inkomen te vallen. Daarnaast willen jongeren hun werk flexibel kunnen organiseren en stellen ze duidelijke grenzen.

Jongeren willen bijdragen aan de arbeidsmarkt van morgen, maar willen ook gehoord worden. Meer dan 75% van de bevraagde werkende jongeren voelt zich overwegend goed op de huidige arbeidsmarkt en doet zijn job graag. Jongeren hechten groot belang aan een goede werksfeer, hunkeren naar welzijn op het werk. Zowel werkende als werkzoekende jongeren geven aan dat toffe collega’s, een afwisselend takenpakket en een interessante jobinhoud hen het meest motiveren om te werken.

Slechts 10% van de werkende jongeren voelt zich niet goed op het werk, meer specifiek wanneer ze het financieel moeilijk hebben om rond te komen. Geluk op de werkvloer is direct gerelateerd aan het gevoel de job goed te kunnen doen, een persoonlijke sterkte/zwakte analyse, een individueel toekomstbeeld en het gescheiden houden van werk en privé.

Cash a.u.b.
Jobinhoud, de locatie en een goed nettoloon, zijn vandaag de drie belangrijkste criteria voor jongeren tegenover hun werkgever. Toch geeft slechts de helft van de werkzoekende en 28,84% van de werkende jongeren verloning aan in hun top drie. Opvallend is dat diverse vormen van compensatie zoals extralegale voordelen en extra verlof de respondenten niet blijken aan te spreken. Slechts 10,25% voelt zich aangesproken door maaltijdcheques, extra verlofdagen of een bedrijfswagen.

Jongeren laten de inhoud en werkomstandigheden primeren, al geeft 1 op 5 ook aan dat het hen niet veel uitmaakt welke job ze doen, zolang er maar geld wordt verdiend. Jongeren zijn vaak gewonnen voor een basisinkomen om onzekerheden rond het hebben van een inkomen weg te nemen. Dat laat hen ook toe op zoek te gaan naar een job(inhoud) die hen ligt.

Bij meer dan de helft van de werkzoekende jongeren oefent hun familie en omgeving druk uit om snel financieel onafhankelijk te worden. Die hoge druk om snel financiële zekerheid te verwerven maakt dat jongeren hun instap op de arbeidsmarkt niet evident vinden.

Flexibiliteit met kanttekening
‘Flexibel en geen 9-tot-5-mentaliteit’ zijn vandaag zowat standaard verwachtingen in vacatures. Jongeren staan hier kritisch tegenover, want ze zien het werk niet als het allerbelangrijkste. De workaholic is passé. Jongeren willen levenskwaliteit van bij het begin van hun loopbaan. Zij zijn niet langer bereid een leven lang hard te werken om pas na hun pensioen te kunnen genieten. Ze geven aan autonomie te verwachten om zelf hun werk te organiseren.  Zij hunkeren naar een flexibele verdeling van de arbeidstijd, met mogelijkheden voor parttimewerk, opleidingstijd, loopbaanonderbreking, werk dat niet gebonden is aan een plaats of een moment …

Jongeren beseffen ook dat ze levenslang moeten (bij)leren. Sommigen zien dat als een kans, een impuls voor een volgende werkomgeving of werkgever. Anderen willen alleen bijscholen als dat meteen nuttig is. Jongeren verwachten advies en begeleiding bij hun ontwikkeling om geen verkeerde keuzes te maken. Leren op de werkvloer en functioneel leren genieten de voorkeur.
Bron: de Ambrassade
Eduard Codde
15-02-2021