FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Facility services @ home

Facility services @ home

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_andreypopov'> andreypopov </a> - 123RF)
(foto: andreypopov - 123RF)

De wereldwijde Covid-19 pandemie heeft zijn impact op ‘het werken’ niet gemist. De van overheidswege opgelegde verplichting tot thuiswerken is onbetwistbaar de meest ingrijpende, want ook als we het virus verdreven zullen hebben – of minstens onder controle krijgen – zal een flink aandeel van de werktijd thuis gesleten worden. Kantoren zonder of met weinig werknemers blijven ook niet zonder gevolg voor facilitaire dienstverleners. Werkplekken zonder werkers hebben geen nood aan het normaal voorziene schoonmaakpakket. Bedrijfsrestaurants halen onvoldoende rendement en/of kunnen het tot voor de pandemie aantrekkelijk brede aanbod niet langer waarmaken… In Nederland richten facilitaire dienstverleners hun pijlen nu op de thuiswerkers.

Facilitaire dienstverleners denken na over het aan huis brengen van de catering, overwegen de schoonmaakdiensten bij de werknemers thuis te brengen, in principe met een kostenverdeling tussen werkgever en werknemer. Er wordt gesteld dat schoonmaak van de werkplek een verantwoordelijkheid is van het bedrijf, want dat moet zorg dragen voor een goede werkplek. Bij uitbreiding geldt dat ook voor het bureau, de computer, en, en,…

Facilicom, de grootste facilitaire dienstverlener in Nederland, blijkt zich op te werpen als pionier voor deze nieuwe kijk op facilitaire dienstverlening. Voor wat de kostprijs betreft, wordt geredeneerd dat als gevolg van het thuiswerken aanzienlijk minder reiskosten moeten worden betaald, wat een budget vrijmaakt voor services bij de werknemers thuis. Het is echter nog niet duidelijk of de voordien vergoede reiskosten fiscaal kunnen verrekend worden voor de bij de thuiswerker aan huis geleverde services. In Nederland is er ook de zogeheten ‘Arbowet’ die de verantwoordelijkheid voor een goede werkplek omschrijft, maar die wel voor interpretatie vatbaar is wanneer het over de werkplek thuis gaat. ‘De vraag is of de politiek zich zal scharen achter het idee van facilitaire services aan huis voor werknemers’ klinkt het dan ook met enige onzekerheid in Nederland.

Wat België betreft, moeten we natuurlijk niemand vertellen dat hier de bedrijfsauto die velen genieten de argumentatie om reiskosten om te zetten in facilitaire services aan huis, flink ondermijnt. Wanneer echter de kosten voor de bedrijfsauto worden omgezet naar het wettelijk bepaald ‘mobiliteitsbudget’ dan houdt die argumentatie terug meer steek.

Nog meer ‘War for talent’
Dat het aan huis brengen van de facilitaire diensten die een werknemer normaal op kantoor geniet een belangrijk troef kan betekenen om zich als werkgever te onderscheiden, behoeft geen betoog. In eerste instantie ligt de focus op schoonmaak, gezondheidscoaching, connectiviteit (IT), veiligheid en ergonomie. Wat dat laatste betreft liggen samenwerkingsverbanden met leveranciers van kantoormeubelen voor de hand.

In de voetsporen van Facilicom stapt ook ISS in Nederland naar de thuiswerker. Deze grote speler richt de schijnwerpers op de werkplek thuis, die al te vaak een provisorisch ingericht hoekje is, de spreekwoordelijke ‘hoek van de keukentafel’. Deze benadering wordt onderbouwd door een Nederlandse studie (TNO met Centraal Bureau voor de Statistiek) bij 10.000 werknemers. Het blijkt dat 39% van hen thuis op een eetkamerstoel aan de slag zijn. IT-uitrusting wordt wel door de Nederlandse werkgever ter beschikking gesteld, maar ergonomisch meubilair veelal niet. ISS heeft een aanbod voor de efficiënte en aangename werkplek thuis, van een basic pakket tot een topper met ergonomiecoach aan huis.

Bij catering is er de grootste twijfel, omdat de concurrentie voor een lunch heel groot is. Hier strijden tal van kleinere zaken in de directe nabijheid van de thuiswerker (broodjeszaak, slager om de hoek, traiteurszaak, supermarkt…), zonder de talrijke ‘home delivery’s’ te vergeten. ISS ziet in Nederland wat rond thematische ‘boxen’ op feestdagen en ontwikkelde bv. een ‘Sinterklaaspakket’.

De Nederlandse sectorvereniging voor schoonmakers (OSB) ziet de verschuiving van facilitaire dienstverlening van kantoor naar thuis als een interessante uitdaging. ‘Het past bij het moderne werkgeverschap’ klinkt het. Zij zien ook een verschuiving van zwartwerk naar officieel werk wanneer de facilitaire dienstverlening aan huis zou erkend worden door een gunstige fiscale regeling voor de werkgever. Hiervoor wordt in Nederland alvast stevig gelobbyd bij de politiek.
Eduard Codde
04-03-2021