FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Cijfers van de weg geplukt

Cijfers van de weg geplukt

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_notice44'> notice44</a> - 123RF)
(foto: notice44 - 123RF)

De afsluiting van het tweede decennium van de 21e eeuw was voor FEBIAC, de federatie van de bedrijven van de Belgische auto- en tweewielerindustrie, aanleiding om een karrevracht aan cijfermateriaal te bundelen in hun ‘Automotive Pocket Guide’. In België zijn er 5,8 miljoen ingeschreven auto’s, waarvan minder dan 1 miljoen auto’s als bedrijfswagen geregistreerd staan. De auto wordt gebruikt voor 75 procent van de afgelegde kilometers in België. Wij zochten ook verder over de Belgische grenzen naar de Europese ontwikkelingen. In België zijn meer dan acht op de tien auto’s ingeschreven op naam van een fysieke persoon. Met 4.000 euro per jaar is vervoer na de woning en voeding de grootste uitgavenpost voor gezinnen. Liefst 90 procent van het vervoersbudget van gezinnen gaat naar het gebruik van individuele vervoermiddelen. Het is dan ook meer dan begrijpelijk dat een auto van de werkgever nog steeds bijzonder aantrekkelijk blijft. Ruim vier gezinnen op vijf bezit vandaag minstens één auto, terwijl 8 procent van de gezinnen een motor en/of bromfiets heeft.

In België staan er momenteel 28 snellaadpalen per 1.000 km² en 70 trage openbare laadpalen per 100.000 inwoners, hetzij vijf tot zes keer minder dan in Nederland. De elektrificatie van het wagenpark komt dan ook eerder traag op gang. Het marktaandeel van volledig elektrische auto's (EV) bedroeg 3,4% in 2020. Bedrijven zijn duidelijk de drijvende kracht achter de elektrificatie van het Belgische wagenpark. In 2020 beschikte één op de vijf (20,5%) geregistreerde bedrijfswagens (15,3% hybride en 5,3% zuiver elektrisch) over een elektromotor.

De gemiddelde NOx-uitstoot van het wegverkeer is tussen 2010 en 2018 met 37,3 procent gedaald. Die daling gaat sneller dan de totale daling van de NOx-uitstoot tijdens diezelfde periode: 30,3 procent. De gemiddelde roetuitstoot (PM2,5) van het wegverkeer daalde tussen 2010 en 2018 met 51,6 procent. Ook deze daling gaat sneller dan de totale daling van de roetuitstoot tijdens diezelfde periode: 31 procent.

Cijfers uit de wereld*
Wereldwijd werden er 93,3 miljoen voertuigen verkocht (2019), waarvan 17,9 miljoen of 19% nieuw werden ingeschreven in de EU. Het aantal nieuwe auto’s dat in 2019 werd ingeschreven bedroeg wereldwijd 74,9 miljoen stuks, waarvan 15,3 miljoen in Europa verkocht werden. Van het totaal aantal nieuw ingeschreven auto’s vonden er 45,3% afzet op de Aziatische markten, 26,1% in Amerika en 24,2% in Europa.

Europa registreerde 30 nieuwe auto’s per 1000 inwoners in 2019. Koploper was Luxemburg met 90/1000, gevolgd door ons land met 48/1000. Daarna volgden Duitsland met 43/1000, het Verenigd Koninkrijk en Zweden met 35/1000, Frankrijk met 33/1000 en Nederland met slechts 26/1000. Het totale wagenpark in gebruik bedraagt voor Europa 610 voertuigen/1000 inwoners in 2018. Luxemburg staat ook hier op kop met 774/1000, gevolgd door Italië met 730/1000 en Oostenrijk met 622/1000. In Duitsland rijden er 614 voertuigen per 1000 inwoners; in Frankrijk zijn dat er 596/1000, in België 589/1000 en in Nederland 580/1000. Auto’s hebben 87% aandeel in het totale Europees voertuigenpark.

De gemiddelde leeftijd van auto’s in Europa beloopt 10,8 jaar (2018). Bestelwagens zijn gemiddeld 10,9 jaar oud, vrachtwagens 12,4 jaar en bussen 11,4 jaar. In België bedraagt de gemiddelde autoleeftijd 9 jaar. Luxemburg heeft het jongste wagenpark met slechts gemiddeld 6,4 jaar. In Frankrijk is dat 9 jaar, in Duitsland 9,5 jaar en in Nederland 10,6 jaar. Enkele uitschieters zijn Tsjechië met gemiddeld 14,8 jaar; Hongarije met 14,2 jaar en Polen met 13,9 jaar. Algemeen valt op dat de gemiddelde leeftijd stijgt.

Vergroening en veiligheid
De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in de EU bedroeg 123g CO2/km (2019). De CO2-uitstoot van nieuwe auto's die de afgelopen 12 maanden in België zijn geregistreerd, ligt op een historisch laag niveau: 107,9 gr/km. Dit is het gevolg van een steeds zuiniger voertuigaanbod en de populariteit van hybride-aandrijving. Ter vergelijking: in 1995 bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven auto’s nog 186 g.

In Europa daalde het aantal ongevallen tot 48 per miljoen inwoners (2019) t.o.v. 63/miljoen in 2010. In de periode 2006 – 2018 steeg het aantal voertuigen in Europa met +16,8% (267,8 miljoen > 312,7 miljoen = +45 miljoen stuks), maar daalde het aantal ongevallen met -42,4% (44.000 > 25.000) .
(*) Bron: ACEA, European Automobile Manufacturers Association
Eduard Codde
08-03-2021