FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Het kantoor moet zich opnieuw profileren

Het kantoor moet zich opnieuw profileren

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_Elnur'>Elnur</a> - 123RF)
[+] (foto: Elnur - 123RF)

[+] (foto: Elnur - 123RF)

[+] Tim Oldman, CEO Leesman

Tijdens een webinar op 16 maart 2021 gaf Leesman inzichten in de meest actuele bevindingen mbt thuiswerken en een mogelijke terugkeer naar kantoor, gebaseerd op 160.579 respondenten in 61 landen. Thuiswerken wint het bij weinig complexe taken en hoofdzakelijk individueel werken; het overtuigt nog meer wanneer de thuiswerker ook over een geschikte plek in de woning kan beschikken, liefst een afgesloten kamer. Het kantoor is aan te bevelen voor complexe taken, samenwerking, starters die nog vertrouwd moeten raken met de organisatie, gespecialiseerde taken en uiteraard voor wie thuis niet over een geschikte werkplek kan beschikken. Hybride werken is geschikt voor complexe taken en wie binnen zijn functie een mix van individueel werken en samenwerken moet beheren.

“Ga voor een grootse aanpak, of de mensen komen niet” vat Tim Oldman, CEO Leesman krachtig samen. Thuiswerken scoort een gemiddelde tevredenheid van 74,0 H-Lmi tegen slechts 63,7 Lmi als gemiddelde waarde voor kantoren; m.a.w. de ‘alternatieve’ werkplek doet beter dan het kantoor dat specifiek voor werken is ingericht. Van de 21 activiteiten die Leesman afbakent voor zijn bevragingen, doen slechts 4 op 21 beter in een kantooromgeving dan thuis!

Frappant is ook dat het gemiddelde van wat als beste kantoren wordt ervaren een Lmi+ van 74,7 scoort, tegenover 74,0 voor de gemiddelde H-Lmi. Tim Oldman concludeert daaruit: “Om mensen terug naar kantoor te halen zul je ze een ervaring moeten bieden op niveau van onze Lmi+ score. Alle 21 activiteiten moeten beter doen dan het gemiddelde en dat betekent extra aandacht voor individueel en geconcentreerd werken, aspecten die door de respondenten als zwakst worden beoordeeld voor het kantoor”. De gebruikers verwachten ook meer variatie aan werkplekken en het drukken van het omgevingslawaai.

De respondenten beoordelen hun productiviteit bij thuiswerken met 83 H-Lmi tegenover gemiddeld 78 Lmi. Enkel de best beoordeelde kantoren doen beter met 87 Lmi+ als hoogste waardering. Bij de kantoren die de hoogste Lmi+ score halen, overtreft de beoordeling voor alle 21 activiteiten ruimschoots deze van het kantoorgemiddelde, en overstijgt evenzeer deze van de thuiswerkervaring. Bij de slechtst beoordeelde kantoorervaring overtreft de thuiswerkbeleving deze ruimschoots en dat voor alle 21 beoordeelde activiteiten.

Verandering moet nu
Om de werknemers te laten terugkeren naar kantoor moet de verandering nu gebeuren. De helft van de deelnemers aan de enquêtes hadden voor de uitbraak van het Corona-virus geen enkele ervaring met thuiswerken. Dat is nu wel zo en is een positieve tot zeer positieve ervaring gebleken. Het kantoor zal opnieuw moeten verleiden, in het bijzonder met het ondersteunen van activiteiten die thuis bijzonder goed lukten, als o.a. lezen, telefoneren, het voeren van vertrouwelijke zakelijke gesprekken, creatief denken…

In 2019 gaf 40% van de deelnemers aan ondersteuning van videoconferencing belangrijk te vinden; vandaag is dat 53%. Opmerkelijk is daarnaast dat de ondersteuning van videoconferencing op kantoor in 2019 een beoordeling van 69 Lmi kreeg, terwijl thuiswerkers vandaag vinden dat de ondersteuning 89 H-Lmi scoort in de thuisomgeving.

De resultaten van de bevraging geven een duidelijke relatie aan tussen de score voor de kantoorbeleving en de bereidheid meer dagen per week te willen terugkeren naar kantoor. Bij een Lmi van 79,3 geeft 27% aan altijd naar kantoor te willen komen; 22% wil dat 4 dagen of meer in de week doen en 43% wil tot 4 dagen per week terug naar kantoor. Iets meer dan driekwart van de respondenten ervaren geen ‘outstanding’ kantoorbeleving en voelen zich daardoor niet of weinig aangetrokken om terug te keren naar kantoor.

Besluit
De noden en verwachtingen van de gebruiker moeten op de eerste plaats komen. Het kantoor moet als het ware rond de werknemer worden gecreëerd. Stel als organisatie de vraag: “waarom heb ik een kantoor?”. Het kantoor is een tool voor de organisatie. Wat doen de medewerkers binnen die organisatie? Dat is wat het kantoor moet ondersteunen. Zie het groots om de terugkeer naar kantoor te stimuleren en verander nu.
Eduard Codde
23-03-2021