FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Corona schudt kaarten door elkaar voor de FM-sector in Frankrijk

Corona schudt kaarten door elkaar voor de FM-sector in Frankrijk

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_gorodenkoff'>gorodenkoff</a> - 123RF)
(foto: gorodenkoff - 123RF)

De facilitaire dienstverleners hebben te kampen met de Corona-maatregelen, sociale en economische spanningen. “We kunnen met zekerheid stellen dat de Corona-crisis een impact heeft op de FM-diensten, met heel wat variatie naargelang de activiteitensector van de klanten” stelt Éric Lefiot, president van Sypemi, het syndicaat voor professionele FM-dienstverleners in Frankrijk, dat ongeveer 90% van de sector vertegenwoordigt en 23 bedrijven samenbrengt. “Contractonderhandelingen voor minder dienstenafname en een dalende opname van nieuw in gebruik genomen oppervlakte zullen aan de orde zijn” verwacht Xerfi Percepta, een referentie op gebied van sectoriele studies in Frankrijk. Volgens Xerfi, zal het zakencijfer van de FM-dienstverleners in Frankrijk met 4% zijn gedaald in 2020 en verder stuiteren in 2021. Dit is een niet eerder geziene ontwikkeling voor een markt die in het recente verleden een structurele groei kende.

Facility Management heeft gedurende de Corona-crisis aan zichtbaarheid gewonnen. Gedurende die tijd hebben de dienstverleners nagedacht over hun aanbod en het aanpassen van hun organisatie in functie tot de crisis. Zij hebben o.a. hun werkkrachten anders ingedeeld, door het verplaatsen van mensen uit sectoren die stil lagen (zoals bv. de luchtvaart) naar sectoren met een verhoogde vraag (zorg, voeding).

Sommige diensten hebben voordeel weten te halen uit een verhoogde zichtbaarheid van de FM-dienstverlening, in het bijzonder schoonmaak en beveiliging. “De verhoogde zichtbaarheid van Facility Management zal echter slechts tijdelijk zijn” aldus Xavier Baron, socioloog en stichter van het CRDIA (een consortium voor onderzoek in Frankrijk). “Het risico zit erin dat sommige bedrijven zich door de situatie zullen laten verleiden om de kwaliteit van de verwachte dienstverlening terug te schroeven, wat aanleiding kan geven tot het ondermijnen van de werkomstandigheden voor de dienstverleners en prijserosie”.

Opportuniteiten voor FM-dienstverleners
Op korte termijn zullen de professionele FM-dienstverleners moeten omgaan met klanten die zwaar en langdurig getroffen zijn door de Corona-crisis, zoals de luchtvaart en de auto-industrie. De drang naar kostenverlaging kan echter ook een opportuniteit bieden aan de FM-professionals. Vincent Desruelles, directeur van de studiediensten bij Xerfi : “FM-professionals hebben de bekwaamheid om efficiënt kosten te drukken, wat hen op het voorplan zet en klanten kan aantrekken. Voor zover ze hun beloften rond waarden verduidelijken, kunnen de spelers uit de sector voordeel halen met de algemene trend naar het outsourcen van niet-strategische functies bij organisaties. Doorslaggevend daarbij is de kennis om in te spelen op uitdagingen als MVO, het beheren van het energieverbruik en het welzijn op het werk voor de werknemers”.

De wijzigingen die de werkomgeving ondergaat (minder vierkante meters in gebruik, thuiswerken) opent de poort naar nieuwe diensten, in het bijzonder gericht op de gebruikers. Vincent Desruelles vult aan: “Naast het voordeel dat te halen valt uit de revolutie bij het gebruik van de werkvloer, moeten de professionals hun groeistrategie aanpassen en inzetten op de meest veelbelovende segmenten als het beheren van het energieverbruik”.

Vooruitblik naar 2025
Facilitaire dienstverleners in Frankrijk zijn goed geplaatst om te voldoen aan de sterk toenemende vraag van hun opdrachtgevers naar kostenreductie via outsourcing. De versnelde wijziging van de werkomgeving en de organisatie binnen bedrijven vereist echter ook een aangepast aanbod. De gewijzigde vraag van de klanten bevoordeelt de grote spelers, omdat het voor hen gemakkelijker ligt zich contractueel te verbinden tot flexibiliteit en zij al de ommezwaai naar ‘Workplace Management’ achter de rug hebben. Ook de investeringen die zullen moeten worden gedaan in het kader van betere energieprestaties, spelen in het voordeel van de grotere groepen.

De door Echos Etudes gevoerde enquête onder de titel ‘Le marché du facility management à horizon 2025’ geeft aan dat de evolutie van Facility Management een globale visie van het bedrijf vereist, soft en hard FM moet verbinden en tevens grote nood heeft aan meer gerichte en doorgedreven expertise op het vlak van de diensten, in het bijzonder voor de diensten onder hard FM. Het doel moet zijn om meer gepersonaliseerde offertes voor te stellen aan de klanten en meer toegevoegde waarde te bieden aan de eindgebruikers.
Eduard Codde
16-04-2021