FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Duurzaamheid in de ziekenhuisomgeving

Duurzaamheid in de ziekenhuisomgevingDuurzaamheid is vandaag voor elke onderneming een onontkoombare uitdaging. In de ziekenhuiswereld is dat nog meer het geval, omdat de hoeveelheid en variatie aan afvalstromen nauwelijks te overzien is. Voor elk van die afvalstromen is een specifieke procedures voor inzameling en verwerking en/of wetgeving van toepassing. De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft nog meer druk gelegd op de inspanningen met betrekking tot duurzaamheid. Rudy Rimeau, Directeur Logistiek aan het UZ Saint-Luc in Brussel (UCL Bruxelles, Clinique universitaire Saint-Luc), nam ons mee op ontdekkingstocht. In het overzicht van de afvalstromen bij het UZ Saint-Luc komen uiteraard een aantal te verwachten items voor, die gelijklopen met wat we uit de kantoorwereld kennen. De als ‘afvalstroom klasse A’ benoemde categorie omvat het afval uit de hotel- en administratieve diensten, de keuken en het gemeenschappelijke restaurant, PMC.

Daarnaast is er het medisch afval, dat in twee categorieën wordt opgedeeld. Medisch afval klasse B1 betreft niet-gecontamineerd afval uit de verzorging van patiënten, labo’s, medisch-technische diensten, voeding dat is teruggehaald uit de verzorgingsafdelingen (wat de patiënten hebben laten liggen op de plateaus). Tot klasse B1 behoort ook niet-gecontamineerd glas, als flesjes, flacons, ampullen met gebruikte medicatie, flessen, al dan niet gebroken.

Medisch afval klasse B2 staat voor gecontamineerd afval, afkomstig van de zorgverstrekking aan patiënten met multiresistente ziektekiemen of die aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig hebben, besmet door bloed, anatomische overblijfselen, cytostatisch afval (geneesmiddelen), PCT-afval, levende stam vaccins. Deze categorie omvat ook alle elementen die worden gebruikt voor het opstellen en uitvoeren van de zorgdossiers.

Sterk gefractioneerd klasse B2 afval
Hoewel klasse B2 afval kort samengevat voor gecontamineerde afval staat, bestaat dit uit een veelheid aan fracties. Medisch afval klasse B2 moet in specifieke gele zakken of kartonnen dozen (met verschillende capaciteiten afhankelijk van het volume van het te elimineren afval) worden gedeponeerd. Afvoer gebeurt in zakken die voldoen aan de ADR-normen.Niet navulbaar afval dat een vuilniszak kan doorboren (vb. zuignappen, dialysesets, scharen, metalen pincetten,…) moeten in gele, harde plastiek containers afgevoerd worden.De gele vaten zijn ook van toepassing voor besmettelijk afval uit microbiologische laboratoria of afkomstig uit de operatiekamer (wanneer het zakken of dozen kan doorboren), biologisch afval en fijne naalden.

Scherpe en snijdende objecten (injectienaalden, pipetten, lemmeten van scalpels,…) worden tijdelijk opgeslagen in speciale vaten met opschrift ‘BIO’, die het onmogelijk maken om ze te hergebruiken. De vaten worden afgevoerd in overeenstemming met de wetgeving voor het wegtransport van gevaarlijke goederen (ADR).

Geneesmiddelen worden ofwel in gele, harde plastiek containers ingezameld, of in kartonnen dozen die in een gele zak volgens de ADR-reglementering worden ontzorgd.Chemische producten komen voornamelijk uit de labo’s en zijn onderworpen aan een specifieke procedure. Voor radioactief afval heeft het UCl een eigen verwerkingsafdeling.

Rudy Rimeau: “De verwerking van klasse B2 afval was al een hele uitdaging voor het Corona-virus zich aandiende. Als gevolg van de pandemie nam het volume B2-afval met een factor x3 tot x4 toe. De ophalingfrequentie verhoogde daardoor van 1 x/week naar alle twee dagen. Bovendien werd een groot deel van wat voorheen als B1-afval werd beschouwd, als gevolg van de gezondheidscrisis plots als B2-geclassificeerd. Voor vele collega-ziekenhuizen stegen de kosten dan ook aanzienlijk, gezien de verhoogde verwerkingsgraad, meer volume en dus ook meer transport. Zelf konden we de meerkosten nog temperen”.

Ecologische strategie
Voor de uitbraak van de Covid-19 pandemie had Rudy Rimeau een gedetailleerd en ambitieus plan uitgewerkt voor het beperken van afval en verduurzamen in het algemeen. Rudy Rimeau: “We hebben de uitrol van onze eco-strategie deels kunnen doorzetten, deels ook moeten vertragen onder druk van de gezondheidscrisis. Plastiek servies en bestek is volledig vervangen door duurzame alternatieven. Naargelang de ziekenhuisafdeling gebruiken we porseleinen servies; dat oogt mooier en eet smakelijker. Anderzijds heeft het Corona-virus ons verplicht een stap terug te zetten en tijdelijk over te schakelen op wegwerpproducten, daar beschouwd als mogelijk gecontamineerd en dus verplicht af te voeren. Gezien het Europees verbod op wegwerp vanaf 1/07/2021, pakken we snel de draad weer op”.

Nog een ‘eco’-maatregel is het harmoniseren van wat er in omloop is aan servies en bestek, bv. het terugbrengen tot één type tas, drinkbeker… Werknemers brengen hun eigen tas / drinkfles mee. In de kantoorruimten zijn individuele prullenbakken vervangen door gecentraliseerde afvaleilanden om het voorsorteren van persoonlijk afval te stimuleren.

“Er is een communicatiecampagne opgezet rond het gebruik van de PMD-zakken” gaat Rudy Rimeau verder. “Het sorteren van al het plastic verpakkingsafval is nu eindelijk uniform in Brussel, Vlaanderen en het grootste deel van Wallonië, zodat iedereen zowel op het werk als thuis op dezelfde manier kan sorteren”.

Met terechte trots draagt het UZ Saint-Luc als enige ziekenhuis in Brussel het label ‘Ecodynamische Onderneming’, uitgereikt door Leefmilieu Brussel.
Eduard Codde
18-06-2021