FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Voor 50% hernieuwbare energie tegen 2030

Voor 50% hernieuwbare energie tegen 2030

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_Krisdog'>Krisdog</a>-123RF)
(foto: Krisdog-123RF)

In het kader van de ‘Global Wind Day’ communiceerden de Belgische federaties voor hernieuwbare energie – EDORA (Féderation des énergies renouvables), ODE (Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen) en BOP (Belgian Offshore Platform) - dat vandaag al zowat een vijfde van de in ons land verbruikte elektrische energie opgewekt wordt door windturbines of zonnepanelen. Zowel de federale als regionale overheden verwachten dat tegen 2030 het aandeel van hernieuwbare elektrische energie in ons land zal stijgen tot 40 à 50%. Dit is noodzakelijk om te beantwoorden aan de onderschreven klimaatdoelstellingen, maar vormt ook een gigantische uitdaging en opportuniteit zonder voorgaande voor ons land.

Eind 2020 waren de geïnstalleerde windmolen en zonnepanelen samen goed voor een energieopbrengst van 11.000 Megawatt. De windmolens dragen hierin 4700 MW bij, waarvan 2262 MW afkomstig van de windmolenparken voor onze kust. De recente herziening van de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen, alsook de herwonnen economische dynamiek, maken dat ongeveer de helft van onze elektrische energiebehoeften tegen 2030 moet afgedekt worden door windmolens en zonnepanelen. Een dergelijke toename van het aandeel hernieuwbare energie maakt een verhoogde flexibiliteit van onze energietoevoer noodzakelijk.

De eigenschappen van energieopwekking door windmolens en zonnepanelen zijn vrij complementair (wanneer er weinig wind is, is er veelal zonlicht en omgekeerd), maar het is noodzakelijk om de energieopwekking aan te vullen met flexibiliteitstools als energieopslag, een intelligent beheer van de energievraag door het verschuiven van gebruiksmomenten, evenals de interactie met andere mogelijke energietoevoer (elektrische voertuigen, warmtepompen, groene waterstof…). Dit alles veronderstelt de ontwikkeling van een proactief energiebeleid dat een reeks beperkingen voor technologische ontwikkelingen wegneemt en gebaseerd is op een stimulerende prijsstelling.

Hoge verwachtingen voor windenergie
Voor wat windenergie op het vasteland betreft, is het essentieel dat overheden de rechtszekerheid verbeteren, door een strikte termijn op te leggen voor klachten tegen het plaatsen van windmolens bij de Raad van State, alsook te kiezen voor de best beschikbare technologieën (vb. grotere windturbines). De sector voor hernieuwbare energie pleit bovendien voor het opheffen van territoriale beperkingen op windturbine-installaties (vb. militaire oefenterreinen) en het verlagen van de kosten voor het aansluiten op de netwerken, evenals de verlaging van de belasting op windenergie.

De federale overheid heeft zich ertoe verbonden het huidige geïnstalleerde vermogen op zee te verdubbelen. In het kader van de EU Green Deal, zal het kabinet net als andere EU-lidstaten, haar ambities moeten verhogen m.b.t. offshore windenergie. Ondanks de beperkte maritieme zone waarover ons land beschikt, zal er naar bijkomende ruimte voor de kust moeten worden uitgekeken, om tegen 2030 de aanvoer aan offshore windenergie op te voeren tot 6.000 MW.
Eduard Codde
08-07-2021