FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Tegenstrijdigheid

Tegenstrijdigheid

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_kuprin28'>kuprin28</a> - 123RF)
(foto: kuprin28 - 123RF)

De uitbraak van het Corona-virus heeft het digitaliseringsproces binnen de bedrijfswereld in een stroomversnelling gebracht met een sleutelkrol voor het internet . Daar staat tegenover dat nu steeds meer ruchtbaarheid wordt gegeven aan milieu- en klimaatimpact van het internet. De digitalisering van onze maatschappij maakt het gebruik van smartphones en/of computers onmisbaar in het dagelijks leven. Maar slechts weinig mensen beseffen hoeveel energie, fysieke ruimte en CO2-uitstoot het internet kost. Het internet is de onontbeerlijke ruggengraad voor onze gedigitaliseerde leef- en werkomgeving. Wereldwijd zijn er ongeveer 4,6 miljard internetgebruikers, of meer dan de helft van de wereldbevolking. China alleen telt 850 miljoen gebruikers. Noord-Europa heeft met 97 procent het hoogste percentage mensen dat internet gebruikt. Het internetgebruik groeit jaarlijks met 7,6 procent, of 900.000 extra gebruikers per dag.

Daarvoor is een mega-infrastructuur van interconnecties nodig, die allemaal een enorme hoeveelheid energie nodig hebben om te functioneren. Naar schatting neemt het internet meer dan één procent aandeel binnen het wereldwijde energieverbruik. Dat is meer dan het totale verbruik van verschillende landen samen. Prognoses maken gewag van een verdere groei van dit energieverbruik de komende tien jaar. Technologie die het energieverbruik beperkt wordt snel beter en ook het aandeel ‘groene energie’ uit hernieuwbare bronnen groeit. Dat sluit niet uit dat ons gezamenlijk internetgebruik een kolossale CO2-impact achterlaat. Geschat wordt dat 80 procent van de energie voor het internet afkomstig is uit fossiele brandstoffen.

Om bij stil te staan
Het tijdschrift ‘Resource, Conservation and Recycling’ publiceerde in dit verband enkele alarmerende cijfers. Het gebruik, de verzending en de opslag van één gigabyte (GB) aan informatie zou tussen de 28 tot 54 gram CO2-uitstoot veroorzaken. Uitgaande van een mondiale mediaan van 32 gram, dan gaat het om 97 miljoen ton CO-2 per jaar. Dat is meer dan de uitstoot van Finland en Zweden samen. Bovendien gaat het niet enkel om de koolstofuitstoot, maar moet ook het water meegenomen worden dat nodig is om die energie te produceren via een waterkrachtbron. De benodigde hoeveelheid water komt overeen met het volume nodig om een miljoen olympische zwembaden jaarlijks te vullen. De hoeveel ruimte die nodig is om de harde schijf-uitrusting in de datacenters te huisvesten voor de opslag van alle webbased applicaties, komt overeen met de oppervlakte van New York, Rio de Janeiro en Mexico-Stad samen!

Vijftien Zoom-vergaderingen van een uur per week, veroorzaken een uitstoot van 10 kilo CO2. Zonder gebruik te maken van de videofunctie valt de uitstoot terug tot 377 gram. De aldus gerealiseerde besparing laat toe een smartphone drie jaar lang op te laden. Maar dat brengt ons opnieuw bij de ‘tegenstrijdigheid’: willen of zelfs kunnen we nog zonder alle digitale ondersteuning van ons dagelijkse leven en werken?
Eduard Codde
23-07-2021