FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Doe-het-zelf energieleverancier

Doe-het-zelf energieleverancier

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_zstockphotos'>zstockphotos</a>)
(foto: zstockphotos)

Er is het voorbije halfjaar al heel wat drukte geweest over zonnepanelen, dit zowel voor de thuis- als bedrijfsmarkt. Eén van de laatste mediameldingen betrof het achterop lopen van het aantal via zonne-energie opgewekte megawatt. Vlaanderen alleen al zou jaarlijks 300 megawatt extra moeten halen uit zonne-energie, terwijl het eerste halfjaar 2021 slechts ongeveer 80 megawatt werden toegevoegd. Dit is in schril contrast met Nederland, waar verleden jaar ruim 10.000 MW aan vermogen uit zonnepanelen werd geïnstalleerd, met het grootste aandeel voor bedrijven. Er is een ernstige vertrouwensbreuk omdat subsidieregelingen voortdurend veranderen en er al helemaal geen sprake kan zijn van een consequente toekomstvisie. Toch blijft investeren in zonne-energie ernstig te overwegen voor bedrijven.

Twee elementen sporen in het bijzonder aan tot nadenken over zonne-energie: de niet aflatende en stevige stijging van de energiekost evenals de transitie naar elektrische mobiliteit. Zonnepanelen maken de onderneming onafhankelijk van prijsschommelingen op de energiemarkt en van de distributienettarieven. Daarnaast is er het bedrijfsimago dat een duurzame boost krijgt door over te stappen op zonne-energie.

Voor eigenaren van bedrijfsvastgoed zijn zonnepanelen waardeverhogend – zeker op langere termijn – in het kader van het energielabel. Ondanks gewijzigde subsidiëring is een terugverdientijd van 7-10 jaar nog altijd realistisch. De levensduur van de actuele zonnepanelen wordt op minimaal 25 jaar gerekend, maar kan tot 45 jaar oplopen. Dat betekent dat een bedrijf minimaal 15 jaar beschikt over gratis elektrische energie.

Ondersteuning
Voor bedrijven geldt een belastingaftrek van 13,5% voor de investering. In Vlaanderen bedraagt het minimum geïnstalleerd vermogen 40kWp aan zonnepanelen om in aanmerking te komen voor steun via het tenderingmechanisme ‘call groene stroom’ van de Vlaamse overheid voor installaties tussen 40kW en 2MW.

In Brussel en Wallonië blijven de ‘groene stroom certificaten’ behouden voor de elektriciteit die bedrijven opwekken met zonnepanelen. In Wallonië volstaat een installatie groter dan 10kWp. In Brussel is er geen beperking. De hoeveel certificaten en hun waarde is afhankelijk van het gewest waar de onderneming gevestigd is. In de praktijk gaat het over minimaal 40m² en 150m² dakoppervlakte in respectievelijk Wallonië en Vlaanderen.

Weetjes

  • Het aantal zonnepanelen nodig voor het opwekken van een bepaalde hoeveelheid energie is ongeveer 1,5 maal groter voor een plat dak dan voor een hellend dak.
  • De lichtinval is bepalend voor de energieproductie. Een hellend dak met zuid-, zuidoost of zuidwest oriëntatie is optimaal.
  • Bij platte daken installeert men zonnepanelen vaak in een oost-west-formatie, zodat ze de hele dag zonlicht vangen.
  • Installaties op de begane grond kunnen een hoger rendement halen (tot +35%) m.b.v. een trackersysteem dat de zonnepanelen de stand van de zon laat volgen.

Aandachtspunten

  • Het installeren van zonnepanelen moet worden afgestemd op het verbruiksprofiel van de organisatie. Let zowel op het huidige energieverbruik als het te verwachten toekomstige verbruik door de transitie naar elektromobiliteit (auto, fiets…), eventuele uitbreiding van het productieapparaat of toevoeging van elektrische verbruikers. Een zo precies mogelijke berekening is aangewezen omdat (momenteel/voorlopig) overschotten van zelf opgewekte energie op het net plaatsen eerder ongunstig is.
  • De netbeheerder moet geïnformeerd worden over de installatie van zonnepanelen. Een keuring van de elektriciteitsinstallatie door de netbeheerder is verplicht.
  • Bekijk de installatie van zonnepanelen in een groter project met voorziening van energiebuffering om als bedrijf maximaal zelfbedruipend energieleverancier te worden.
  • Onderzoek voorafgaand de draagkracht van de dakconstructie. Bestaande panden, vooral oudere gebouwen, zijn niet berekend voor de extra belasting door zonnepanelen. Reken met minstens 18 kg/m² draagkracht. Een stabiliteitsstudie van het dak is overigens verplicht.
  • Elektrische installaties met zonnepanelen worden in sommige gevallen als een hoger risico voor de brandveiligheid beschouwd. Overleg met de verzekeringsmakelaar is dan ook nodig om eventueel hogere kosten voor de verzekeringspolis te onderhandelen, dan wel ze te verrekenen in de ROI.
  • ROI berekening is zeker een must. De overheid verwijst graag naar de gedaalde kostprijs voor zonnepanelen om subsidies terug te schroeven, maar momenteel worden ze juist weer duurder als gevolg van de stijging van grondstoffenprijzen en hogere transportkosten.
Eduard Codde
20-09-2021