FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Strategisch facilitair plan

Strategisch facilitair plan

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_anyaberkut'>anyaberkut</a> - 123RF)
(foto: anyaberkut - 123RF)

Het Corona-virus heeft de facilitaire wereld voor nog meer uitdagingen gesteld dan in ‘normale tijden’ al het geval is. Na een periode van focussen op veralgemeend thuiswerken, was de voorbereiding van de terugkeer naar kantoor aan de orde sinds half 2021. Hybride werken wordt veralgemeend als ‘het nieuwe werken’ anno 2021 gezien. Niet alleen loopt het jaar snel naar zijn einde toe, maar tevens dreigt een nieuwe gezondheidscrisis. Tijd om werk te maken van een strategisch facilitair plan voor 2022. De beste werkomgeving bieden aan alle medewerkers van de organisatie zal ook in 2022 het hoofddoel blijven voor de Facility Manager. Om dat waar te maken zullen de aandacht voor hygiëne en gezondheid, evenals hospitality extra gewicht in de schaal leggen.

Het opmaken van een strategisch plan voor 2022 en later vertrekt altijd vanuit de actuele situatie. Het opmeten van de tevredenheid bij alle betrokken partijen biedt daarvoor de beste uitvalsbasis. Hoe groot (of eventueel hoe klein) is de tevredenheid, wat zijn de plus- en minpunten, welke noden komen naar voor en hoe realistisch is het om ze te beantwoorden? De ‘customer journey’ is het ideale uitgangspunt voor het uitschrijven van een strategisch facilitair plan dat meerwaarde creëert voor alle medewerkers binnen een organisatie. Dat ‘samenwerking’ centraal staat voor alle ontwikkelingen rond de werkomgeving, heeft, staat als een paal boven water.

Evenwicht zoeken
Specifieke facilitaire doelstellingen als bijvoorbeeld energiebesparing moeten afgezet worden tegenover strategische doelstellingen om ze in evenwicht te brengen. Strategische doelstellingen vormen de basis voor het plan omdat ze het verbeteren van de werkomgeving/werkomstandigheden beogen. Facilitaire doelstellingen laten zich hieraan koppelen zonder conflicterend te zijn.

Een strategisch facilitair plan moet een toekomstvisie insluiten. Dat verplicht om kennis te nemen van de trends in het vakgebied en daaruit een selectie te maken van wat voor de eigen organisatie relevant is. Er moeten altijd keuzes gemaakt worden en die moeten zowel realistisch zijn als in lijn met de verwachtingen van de stakeholders om de organisatie concreet vooruit te helpen.

Het strategisch facilitair plan moet duidelijk zijn, aangeven waar het de organisatie naartoe brengt. Idealiter worden de doelstellingen per bedrijfsonderdeel (indien van toepassing) opgelijst met daaraan verbonden KPI’s. ‘Quick wins’ zijn aantrekkelijk, maar lange termijn oplossingen leveren vaak een hoger rendement op.

Een strategisch facilitair plan is evenwel geen statisch gegeven, maar moet kunnen inspelen op de dynamiek van de markt, ook als het gaat om noodsituaties zoals de Covid-19 pandemie.
Eduard Codde
02-11-2021