FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Lage bezetting, maar kosten blijven hoog

Lage bezetting, maar kosten blijven hoog

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_dotshock'>dotshock</a> - 123RF)
(foto: dotshock - 123RF)

De ‘Occupiers Cost Index’ (OCI) die jaarlijks door Colliers International wordt berekend, is een waardevolle constante in de diverse rapporteringen waaruit Facility Manages informatie kunnen halen om te toetsen aan de eigen cijfergegevens. De ‘Occupiers Cost Index’ (OCI) geeft de kantoorkost per medewerker per jaar aan, op basis van de Europese facilitaire norm EN 15221. Het rapport verzamelt data uit 29 landen en omvat 3.990 gebouwen, goed voor een totaal van 26,1 miljoen vierkante meter kantoorvloeren. De ‘Occupiers Cost Index’ is het resultaat van de kosten uit vier categorieën: gebouw & infrastructuur, mens & organisatie, ICT en management.

Algemeen werden verleden jaar de grote investeringen in gebouwen en de werkomgeving uitgesteld. Kosten gelinkt aan bv. vergaderdiensten waren er niet, maar daarvoor kwamen hogere kosten als vergoeding voor het thuiswerken en/of meer schoonmaak om te beantwoorden aan de opgelegde hygiënemaatregelen in de plaats.

2020 werd over geheel Europa gekenmerkt door lange periodes van thuiswerken. Toch hadden de leegstaande kantoren nauwelijks weerslag op de uitgaven van organisaties. De kostprijs voor een voltijdse medewerker/medewerkster bleef vrijwel ongewijzigd. Gemiddeld berekende de OCI een kostprijs van 9468 euro, of -2% lager dan het jaar voordien. Voor Nederlandse kantoormedewerkers bedroeg de daling eveneens -2%, wat resulteerde in een uitgave van 9318 euro per FTE.

Het rapport geeft aan dat de dienstverlening op de werkvloer weliswaar werd aangepast aan de lage bezettingsgraad, maar vele lopende contracten niet of nauwelijks werden bijgestuurd. Dat geldt heel in het bijzonder voor de bedrijfsrestaurants. De conclusie luidt dat de huidige contracten voor Facility Management en huisvesting weinig flexibel zijn.

Goedkoopte en duurste land
De rangschikking van goedkoopste en duurste landen voor de exploitatie van kantoren blijft vrij gelijk. Bulgarije toont zich opnieuw als veruit goedkoopste land binnen Europa. Dat land heeft de laagste huurprijzen en ook arbeid is er nog steeds zeer goedkoop. Dat brengt de kantoorkost per FTE/jaar op slechts 2689 euro.

Bulgarije wordt gevolgd door Kroatië met 4037 euro kantoorkosten per FTE/jaar. Hongarije gaat daar lichtjes over met 4162 euro. De OCI vermeldt wel dat de kostprijs voor arbeid al enkele jaren toeneemt in Oost-Europa. Het zal niemand verbazen dat Zwitserland zijn positie als duurste land binnen Europa ook in 2020 bevestigt. Het Alpenland liet een kostenstijging met +2% optekenen. Organisaties moeten er rekening houden met een kantoorkost per FTE/jaar van 18.713 euro, of bijna het dubbele wat ze in Nederland zouden betalen. Daarmee vergroot Zwitserland als duurste land de afstand tot Noorwegen en Zweden.

In Noorwegen daalden de kosten met -7% tot 16.645 euro per FTE/jaar. Zweden liet een daling met -5% optekenen. Een werkplek kost er wel 16.231 euro, of het viervoudige wat men in Kroatië zou moeten betalen. Nederland plaatst zich in de Europese middenmoot, wat de OCI toeschrijft aan relatief lage gebouwkosten. De categorie 'gebouw & infrastructuur' zit op een 17e plaats op 29 landen. Duurder t.o.v. het Europees gemiddelde wordt het in de categorie 'mens & organisatie' (alle diensten voor een veilige en aangename werkomgeving zoals catering, receptie en beveiliging) waar Nederland zich 7e op 29 plaatst. De verklaring hiervoor zijn de hogere kosten voor arbeid.

Voor de specifieke gegevens m.b.t. de Belgische kantoormarkt is het nog even geduld oefenen, maar in afwachting leek het ons interessant de Nederlandse bevindingen te delen.
Eduard Codde
19-11-2021