FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Occupier Cost Index 2021

Occupier Cost Index 2021

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_andreypopov'>andreypopov</a> - 123RF)
(foto: andreypopov - 123RF)

Naar goede jaarlijkse gewoonte publiceerde Colliers Belgium de ‘Occupier Cost Index’ (OCI), of kantoorkost per medewerker per jaar. Voor ons land bedroeg die OCI 11.520 euro in 2021. Daarmee plaatst BelgiŽ zich op een 8e plaats van alle Europese landen, maar is wel bijna 22% duurder dan het Europese gemiddelde van de OCI, die 9.468 euro bedraagt. Een klein lichtpuntje: de Belgische kantoorkost daalde met 4%, terwijl de Europese kantoorkost met 2% terugliep.

De kantoorkost per medewerker per jaar wordt bepaald op basis van vier categorieŽn kostencomponenten:

  1. Mensen en organisatie: deze categorie omvat alle diensten voor het inrichten en onderhouden van een veilige en comfortabele werkomgeving. Hieronder vallen o.a. catering, document management, kantoorbenodigdheden, ontvangst en beveiliging.
  2. Management: het strategisch en tactisch management van de facilitaire organisatie.
  3. ICT: diensten en producten die medewerkers in staat stellen om de hun toevertrouwde werkzaamheden goed uit te voeren. Deze categorie kosten omvat de connectiviteitsdiensten (telecom abonnementen), opleiding, hard- en software.
  4. Ruimte en infrastructuur:† diensten en middelen voor het voorzien in passende accommodatie. Hierin zitten de huur van kantoorruimte, de afschrijving van renovatie- en aanpassingswerken voor de werkomgeving, kantoormeubelen, belastingen, onderhoud, schoonmaak en energiekosten.

Deze vier categorieŽn samen totaliseerden voor BelgiŽ in 2021 een OCI van 11.520 euro.

Zware loonlasten
De zware loonlasten voor bedrijfsbeheer en facilities blijven volgens Colliers Belgium de grootste oorzaak van onze hoge kantoorkost per VTE. De loonlasten stegen met gemiddeld 3% over heel Europa. Noorwegen en Denemarken laten de hoogste personeelskosten optekenen. BelgiŽ en Luxemburg komen daar vlak na.
De† kost van arbeid speelt vooral mee binnen de categorie Mensen & Organisatie. Binnen deze categorie is BelgiŽ het vierde duurste land. De kostencomponenten binnen deze categorie stegen flink sinds de COVID-19 crisis.
IT-investeringen focusten vooral op het faciliteren van thuiswerken, maar grote investeringen werden uitgesteld.
“Het afgelopen jaar waren er ook weinig investeringen in de vaste kantooromgeving” merkt Annick Vandenbulcke op. “Er was een zeer gevarieerde aanpak van werkgevers t.o.v. hun medewerkers: soms mochten ze de kantoorstoel meenemen naar huis, anderen voorzagen een financiŽle tussenkomst en weer anderen regelden (gedeeltelijke) de inrichting van de thuiswerkplek,Ö terwijl sommigen ook helemaal niets deden”.

2022
Voor 2022 wordt een trend naar downsizen en kwalitatief betere werkplekken verwacht. De tendens gaat naar minder vierkante meters, met een bezettingsgraad van 5 ŗ 6 werkplekken/10 medewerkers, maar dit laat zich niet veralgemenen, daar vooral effectief bij grotere organisaties met 500 en meer medewerkers.
Allicht krijgen we te maken met een verdere prijsstijging omwille van de oplopende energiefactuur. Tenslotte wordt meer ‘speelruimte’ verwacht voor ‘tenant representatives’, daar specialisten wenselijk zijn voor het doorgronden, adviseren en onderhandelen van bestaande contracten.

Eduard Codde
12-01-2022