FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Digitalisering maakt werknemers onzeker

Digitalisering maakt werknemers onzeker

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_goodluz'>goodluz</a> - 123RF)
(foto: goodluz - 123RF)

Digitalisering is een evidentie in zowat elke werkomgeving, maar dit gegeven maakt één op drie werknemers in België onzeker. Dat is wat een studie over arbeidsonzekerheid uitgevoerd door StepStone en de KU Leuven aan het licht bracht. Liefst één op drie deelnemers aan de studie vreest dat hun huidige vaardigheden niet voldoende ontwikkeld zijn, terwijl 58% verklaart extra opleiding en begeleiding in technologie nodig te hebben om in hun huidige beroep te kunnen blijven presteren. De huidige technische en digitale vooruitgang maakt dat werknemers hun kennis en professionele vaardigheden in vraag stellen. Zo is 36% van alle respondenten bezorgd dat hun huidige vaardigheidsniveau niet goed genoeg is. Bijna de helft (49%) verklaarde dat zij in de toekomst in hun beroep taken zullen moeten uitvoeren waarvoor zij nu niet goed opgeleid zijn.

Meer dan een kwart van bevraagden (26%) zegt ronduit dat de hen nu bekende vaardigheden binnenkort achterhaald zullen zijn als gevolg van nieuwe technologie. Bij hen leeft de vrees dat zij hun beroep in de toekomst niet meer aankunnen omdat het sterk zal veranderen als gevolg van nieuwe technologie. De gezondheidscrisis heeft de technologische ontwikkelingen en automatiseringsprocessen bij veel werkgevers in een stroomversnelling gebracht, niet in het minst door het verankeren van een meer ‘contactloze’ economie. In de zomer van 2020 zei 57% van de Belgische werkgevers dat ze in de daaropvolgende maanden zouden investeren in de uitbreiding van digitale en technische infrastructuur.

Dit is één van de mogelijke verklaringen waarom meer dan de helft van de respondenten (58%) van de meest recente studie van mening is dat zij een aanvullende opleiding in technologie nodig hebben om in hun beroep te kunnen blijven werken. Heel expliciet is het veralgemeend gebruik van samenwerkingssoftware als MS Teams. Voor de gezondheidscrisis gebruikten veel kantoormedewerkers dergelijke software slechts één of twee keer per week. Nu is dat dagelijks meerdere uren. “Gewoon rondkomen is niet meer genoeg. Mensen willen zich vertrouwd voelen met de software die ze gebruiken. De vraag naar training is dientengevolge explosief gestegen” aldus Steven Van Dalem, Training en Development Manager bij StepStone.

Leeftijdsgebonden
Niet onverwacht scoorden de ondervraagde werknemers in de leeftijdsgroep 50-65 jaar het hoogst op onzekerheid over hun beroepsvaardigheden. Er was geen verschil naar gender of geslacht. De onzekerheid over de eigen vaardigheid leidt tot minder werkbetrokkenheid en minder tevredenheid over leven en werk. Ruim een kwart (27%) van wie een hoge score gaf voor onzekerheid over de eigen vaardigheden verklaarde een lagere werkbetrokkenheid te hebben.

Hoewel er geen direct effect op de werkprestaties was, kan een vermindering van het welzijn en van de tevredenheid met werk en leven op zijn beurt de prestaties negatief beïnvloeden.

“Het is in het belang van elke werkgever om te investeren in de opleiding en ontwikkeling van zijn personeel. Dat is niet gratis, maar de kost staat in schril contrast met de kosten van het niet investeren in mensen. Gelukkige, goed opgeleide medewerkers hebben, betaalt zichzelf altijd terug” besluit Steven Van Dalem.
Eduard Codde
24-01-2022