FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Zonwering helpt CO2-uitstoot te vermijden

Zonwering helpt CO2-uitstoot te vermijden

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_belchonock'>belchonock</a> - 123RF)
[+] (foto: belchonock - 123RF)

[+] Dynamische zonwering kan de voorspelde trend van stijgende behoefte aan airconditioning stoppen.

[+] Uiteindelijke energiebesparing van 62% in 2050 met geautomatiseerde zonwering in alle gebouwen die koeling nodig hebben (voorkeursscenario).

Geautomatiseerde zonwering kan veel bijdragen tot de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Het toepassen van ‘smart’-zonwering kan het energieverbruik voor airco in Europese gebouwen tegen 2050 tot 60% doen dalen. Dat gaat gepaard met het vermijden van ongeveer 100 miljoen ton CO2-uitstoot en een besparing van 285 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van ‘Guidehouse’. ‘Guidehouse’ treedt op als adviseur voor openbare en commerciële markten over de hele wereld. De organisatie analyseerde de impact van zonwering versus het gebruik van airconditioning in gebouwen. Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we te maken met hogere temperaturen en langere, intensere hittegolven. Daardoor hebben meer gebouwen nood aan airconditioning. Naar schatting zal hun aantal zelfs met 60% stijgen.

Gebouwen zijn vandaag al de grootste energieverbruikers in Europa. Ze verbruiken 40% van onze energie en zijn verantwoordelijk voor 36% uitstoot van broeikasgassen. Door toepassing van slimme zonwering als eerste maatregel nog voor actieve koeling in actie komt (voorkeursscenario), kan dat de groei van gebouwen die airconditioning nodig hebben stoppen tussen nu en 2050.

Bijdragen aan de Europese Green deal
Tussen nu en 2050 kan tot ongeveer 100 miljoen ton broeikasgasemissies worden vermeden in het voorkeursscenario van de Guidehouse-studie (afgestemd op de EPBD Impact Assessment 2021 en gebaseerd op het Climate Target Plan 2030 van de Europese Commissie). Deze reductie van 100 miljoen ton CO2-uitstoot kan je vergelijken met de jaarlijkse CO2-uitstoot van 22 miljoen auto's.

In het voorkeursscenario kan zonwering het energieverbruik voor koeling in gebouwen in Europa met 60% verminderen. Volgens de Guidehouse-studie komt deze energiebesparing (van ca. 870 Terawattuur elektriciteit) overeen met het finaal energieverbruik van Spanje dat 47 miljoen inwoners telt. Uit het onderzoek blijkt verder dat zonwering een veel kosten effectievere investering is dan actieve koeling, zoals airconditioning, gezien deze oplossing tussen nu en 2050 tot 285 miljard euro kan besparen.

“De potentiële bijdrage van zonwering aan de Europese Green deal is zeer groot” stelt Shady Attia, professor in duurzame architectuur en bouwtechnologie aan de Universiteit van Luik. "Vandaag is minder dan 50% van de gebouwen uitgerust met zonwering, waarvan een groot deel niet geautomatiseerd is. De resultaten van de Guidehouse-studie bevestigen mijn overtuiging dat zonwering een veel betere oplossing is dan airconditioning voor onze planeet, en dat we dringend rekening moeten houden met geautomatiseerde zonwering om gebouwen klimaatbestendiger en energiezuiniger te maken".

Als koepelorganisatie voor de professionele zonweringsproducenten, hoofdzakelijk gevestigd in EU-lidstaten, en gebaseerd op de resultaten van de Guidehouse studie, pleit de ES-SO er bij de EU-beleidsmakers voor om de EPBD-zonwering verplicht te stellen als eerste oplossing in de strijd tegen oververhitting.