FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Bewustwording, leren en durven beginnen

Bewustwording, leren en durven beginnen

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_pitinan'>pitinan</a> - 123RF)
(foto: pitinan - 123RF)

Facility Management speelt een sleutelrol bij het voldoen aan de ESG-verplichtingen (Environmental, Social, and Governance) die vanaf 2023 een feit zijn. Facility Management moet meer leren over duurzaamheid en circulariteit, stilstaan bij de lifecycle van alles wat ze inkopen en gebruiken. Dat was de boventoon van een online debat, geleid door Peter Ankerstjerne, voorzitter van de wereldwijde raad van bestuur bij IFMA en Chief Strategy Officer bij Planon. Nathalie Perrier, Building Software VP bij Schneider Electric, pleit voor smart buildings omdat ze een grote gebruiksbeleving bieden in combinatie met een minimale milieu-impact. “Er moet toekomstgericht gedacht worden en de omschakeling van niet hernieuwbare naar hernieuwbare energie moet zo snel mogelijk gemaakt worden” benadrukt Nathalie Perrier. “IoT en Cloud services maken het verzamelen van data gemakkelijk en dat is de basis voor het verwerven van inzichten. Data-analyse leidt naar een meer efficiënt gebruik van gebouwen en beter presterende gebouwen. De technologie is al ruimschoots voorhanden; het komt er nu op aan ze ook te gebruiken”.

Metingen en andere verzamelde data moeten omgezet worden naar reële emissiewaarden en dat kan sterk verschillen van land tot land, afhankelijk van de energieproductie uit kernenergie, gas, steenkool… Building Management Systems bieden veel mogelijkheden om actie nemen en de milieu-impact van organisaties te temperen. Voor Nathalie Perrier is bewustwording essentieel. “Duurzaamheid is niet de zoveelste taak of zoveelste kost voor de Facility Manager maar een business opportuniteit waarvan de globale aanpak voordeel biedt voor zowel de medewerkers als de klanten van de organisatie. We moeten doelen stellen en er zo snel mogelijk aan beginnen”.

Vergrootglas op de supply chain
“Facility Management zit aan de knoppen” stelt Yvette Watson, duurzaam ondernemer met haar PMI Factory en tussen 2010-2021 voorzitter van de expertengroep circulair en inclusief Facility Management in Nederland. “De inkoop van goederen en diensten is bepalend voor de milieubelasting door restafval. Alle leveranciers moeten bijdragen tot het terugdringen van de CO2-uitstoot tot zero emissie. Daarom moet de supply chain onder de loep gelegd worden. Catering is bijvoorbeeld goed voor 10% van de CO2-voetafdruk van organisaties, wat kan verbeteren door meer lokaal in te kopen en minder afval te produceren”.

Kosten drukken is typisch voor Facility Management. Duurzaamheid biedt Facility Management de mogelijkheid zich op strategisch niveau te plaatsen door stakeholders te adviseren over de te nemen stappen. “De energietransitie om tot zero emissie te komen vereist tevens simultaan een materiaaltransitie” stelt Yvette Watson. “We mogen ook niet zomaar gebouwen slopen om ze te vervangen door betere nieuwbouw, want dat gaat evenzeer gepaard met heel wat CO2-emissie. Het hergebruik van materialen dringt zich op”.

Een betere wereld morgen is inclusief en daarom moeten we alle facetten van Facility Management meenemen. Mensen willen echt wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden!
Eduard Codde
10-03-2022