FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Wifi 6E

Wifi 6E

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_escapejaaj'>escapejaaj</a> - 123RF)
(foto: escapejaaj - 123RF)

Draadloze IT-netwerken zijn al jarenlang goed ingeburgerd en niet meer weg te denken uit het dagelijkse beroeps- en privéleven. De wedloop om alsmaar hogere datatransmissiesnelheden kent geen einde en resulteerde herhaald in nieuwe normen. Nu is het tijd voor Wi-Fi 6E, waarvoor de Europese Commissie het gebruik van de 6GHz-band goedkeurde. De Europese Commissie keurde in 2021 het gebruik van de frequentieband van 5945MHZ tot 6425MHz goed voor Wi-Fi 6E. Alle lidstaten hebben deze frequentieband inmiddels beschikbaar gemaakt voor de nieuwe Wi-Fi-generatie en verzekeren dat signalen niet verstoord mogen worden door ander gebruik van de frequentieband.

De verschillen
Wi-Fi 6E is een uitbreiding van de Wi-Fi 6-standaard (802.11ax). Tegenover Wi-Fi 5 voegt Wi-Fi 6 OFDMA toe, wat staat voor ‘Orthogonal Frequency-Division Multiple Access’. OFDMA maakt het mogelijk om verbindingen tussen access points en clients zo te verdelen dat meerdere clients tegelijkertijd kunnen worden bediend, wat met Wi-Fi 5 in principe niet kon, al was er wel een mogelijkheid via MU MIMO (Multiple In Multiple Out). Zo kan een access point van de meest recente Wi-Fi 5 generatie en voorzien van vier antennes en vier spatial streams, tot drie clients met een enkele antenne tegelijk bedienen.

Het voordeel van OFDMA t.o.v. MU MIMO is dat er aanzienlijk meer clients – reken met een factor 4 - simultaan bediend kunnen worden. Anderzijds blijft MU MIMO ook nog beschikbaar in de Wi-Fi 6-standaard, waar het zowel downstram als upstream werkt. Dankzij OFDMA en de nieuwste versie van MU MIMO slaagt Wifi 6 erin deels een belangrijke achterstand op bekabelde netwerken goed te maken. Hoewel het draadloze netwerk nog steeds geen full-duplex eigenschappen bezit, komt het nu wel in de buurt.

Ander nieuws is de toevoeging van Target-Wake-Time (TWT), waarmee een access point o.a. aan IoT-apparatuur kan doorgeven wanneer ze gebruik kunnen en mogen maken van het netwerk. Deze eigenschap verlengt de accuduur van dat soort apparatuur aanzienlijk.Tenslotte is er de opname van WPA3 encryptiestandaard in Wifi 6. Deze nieuwste versie is logischerwijze veiliger dan de voorganger, zowel in persoonlijke als bedrijfsomgevingen.

Bandbreedte
Wi-Fi 6E werkt niet alleen op de bekende twee wifi-banden 2,4GHz en 5GHz, maar voegt ook 6GHz toe, wat veel meer bandbreedte biedt. Bij 5GHz netwerken passen er maximaal twee 160Mhz-kanalen in het daarvoor vrijgegeven spectrum. Voor Wi-Fi 6E worden er dat drie. Daarmee benut Europa niet de volle mogelijkheden die 6E technisch mogelijk maakt. De Verenigde Staten doen dat wel en maken de volledige 1200MHz vrij.

Hoewel de theoretische snelheid van 9,6Gbps ongewijzigd blijft t.o.v. Wi-Fi 6, zal de grotere bandbreedte van Wi-Fi 6E in de praktijk resulteren in hogere snelheden. Wanneer het gebruik van een draadloos netwerk om steeds meer bandbreedte vraagt, dan komt de vraag naar Wi-Fi 6E vanzelf, maar voor veel organisaties/bedrijfssectoren is dat moment allicht nog niet relevant. Let wel: om de voordelen van Wi-Fi 6E te kunnen genieten, moeten wel alle onderdelen in de keten de standaard ondersteunen.
Eduard Codde
06-04-2022