FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Odisee viert 30 jaar FM-opleiding

Odisee viert 30 jaar FM-opleiding

Donderdag 28 april verzamelden ruim 200 deelnemers om het 30-jarig bestaan van de bacheloropleiding Facility Management te vieren. De eerste opleiding Facility Management in België startte aan de KaHo Sint-Lieven in Sint-Niklaas en was het resultaat van een hechte samenwerking met de Hogeschool uit Groningen, Nederland. Net voor de eeuwwisseling stond er een voltijdse dagopleiding ‘Facilitaire Dienstverlening’ op het studieprogramma, die nadien evolueerde tot ‘Professionele Bachelor Facility Management’ met een opleidingsduur van drie jaar. Toenmalig IFMA-voorzitter Marcel Eeckhout gaf in de periode 2002 – 2003 de aanzet voor het ontwikkelen van een postgraduaat Facility Management, waarvoor 16 modules gedefinieerd werden.

Tilly Baute, Opleidingshoofd Facility Management, Docent HRM & Communicatie aan Odisee Gent, verwelkomde de genodigden op de Technologiecampus in Gent en wees erop dat vandaag meer dan 50 studenten ingeschreven zijn in het eerste jaar van de bacheloropleiding Facility Management. Zij benadrukte dat de rol van Facility Managers zichtbaarder werd door de pandemie en verwacht voor het volgende academiejaar nog meer studenten te enthousiasmeren om dit vakgebied te kiezen als studierichting. De verbreding van het vakgebied met tal van nieuwe uitdagingen als duurzaamheid, mobiliteit en digitalisering van het werkveld, waarop Odisee ook nadrukkelijk inspeelt, zullen bijdragen tot het aantrekken van meer studenten. “Facility Management is voortdurend innoveren” vatte Tilly Baute samen alvorens over te gaan tot een paneldiscussie rond ‘duurzaamheid, trends en innovaties in Facility Management’.

Duurzaamheid in Facility Management
Cindy Hermsen, CEO Global Alliance of Facility Management Innovators, Barcelona, Spanje: zonder planet geen profit. Planet is prioritair!

Anne Lenaerts, Sustainability Ambassador 2022 (VBO/FEB award), Senior Workplace Change Expert & Communicatie Directeur NNOF: Profit is nodig om te kunnen investeren en innoveren in een betere planet.

Guy Eeckhout, Safety Advisor & Facility Manager at argenx (Gent): Planet en Profit moeten samengaan omdat we onze planet gebruiken om profit te genereren. Rationeel inzicht is nodig in wat we doen.

Hafsa El-Bazioui, Schepen van Personeel, Facilitair Management en Internationale Solidariteit, Stad Gent: Vergeet vooral ‘people’ niet! Als lokale overheid moeten we bedrijven uitdagen in duurzaamheid, maar evenzeer zeker stellen dat we onze product- en dienstenbehoeften ingevuld krijgen.

Henk Vincent, Directeur masterplan nieuwbouw bij VITAZ (Sint-Niklaas): We moeten evenwicht nastreven tussen planet en profit. Zorgen voor welzijn bij de mensen is ook duurzaam. Organisaties moeten achter initiatieven voor verduurzaming staan.

Facility Management moet zich openstellen voor innovatie
Guy Eeckhout, argenx: Men moet niet alles zelf willen doen, maar de markt verkennen en bevragen. Zoek innovatie op en onderzoek of het voordeel biedt aan de eigen organisatie.

Hafsa El-Bazioui, Stad Gent: Het sociaal middenveld daagt ons als stad uit om te innoveren – vb. het mobiliteitsplan.

Cindy Hermsen, Spanje: Zoek technische innovatie op in het belang van de eigen facilitaire dienstverlening. Kijk en zoek buiten de eigen organisatie.

Henk Vincent, VITAZ: Blijf niet verder borduren op eigen gewoonten. Let op voor wetgeving die innovatie kan tegenwerken – vb. verplichting tot afval sorteren, maar men kan veel verder gaan door afval sterk te reduceren en zelfs bruikbaar te maken.
Eduard Codde
05-05-2022