FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Jobs

Verantwoordelijke vastgoedbeheer / juridisch beheerHeder biedt eenvoudige en gespecialiseerde oplossingen en diensten aan voor mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking. Samen realiseren we op onze campus in Antwerpen of Kalmthout een zorgaanbod waarin de cliënt centraal staat en waarbij we samen een aanbod op maat uitwerken.

Jouw verantwoordelijkheden

Als verantwoordelijke vastgoedbeheer/juridisch beheer vervul je een belangrijke rol waarbij je enerzijds als expert in vastgoed optreedt en anderzijds ondersteuning biedt aan de organisatie op juridisch vlak.

Wat ga je doen?

 • Je geeft het vastgoedbeleid mee vorm met oog voor de maatschappelijke en financiële belangen.
 • Je zorgt voor de budgetopmaak en doet de opvolging hier ook van.
 • Je zorgt voor een correcte juridische afhandeling van het vastgoedbeheer in al zijn aspecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van het vastgoedbeheer binnen Heder (bv: opmaak gestandaardiseerde documenten, administratieve richtlijnen, procesbeschrijvingen,…).
 • Je staat in voor de coördinatie van projecten binnen vastgoedbeheer. Hierbij zorg je voor een goede samenwerking met externe partners en een goede afstemming met de andere diensten binnen Heder:
  • Het opmaken en opvolgen van huurcontracten en indexaanpassingen;
  • Het opvolgen van klachten, schadegevallen en keuringsverslagen;
  • Het opmaken en de coördinatie van de onderhoudsplanning.
  • Je neemt deel aan interne en externe overlegorganen.
 • Je blijft op de hoogte van evoluties binnen de sector en vertaalt nieuwe ontwikkelingen in concrete acties.
 • Je bent het aanspreekpunt voor collega’s bij juridische vragen. Je beantwoordt deze vragen zelf of verwijst collega’s door naar de juiste personen.
 • Je zorgt voor de naleving van de wetgeving binnen de organisatie.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de financieel directeur.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een grondige kennis van vastgoed (bv: aan- en verkoop, verhuur, concessies, erfpacht,…) en kent de principes van wetgeving op overheidsopdrachten.
 • Je bent sterk in het rapporteren van gegevens, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over voldoende communicatievaardigheden om een concrete inbreng te hebben in een breed overleg met zowel interne als externe partners.
 • Je hebt affiniteit met het juridische kader voor organisaties zoals Heder en kan je snel inwerken in specifiek juridische kaders.
 • Je beschikt over een zekere mate van overtuigingskracht en het leiden van vergaderingen schrikt jou niet af.

Ons aanbod

 • Wij bieden een voltijds contract (40 uren/week) aan van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector met een vergoeding voor woon-werkverkeer (incl. terugbetaling van openbaar vervoer). Relevante ervaring wordt meegenomen qua anciënniteit.
 • Je work-life-balance wordt gerealiseerd door o.a. een aantrekkelijke vakantieregeling. Een compensatie voor de 40-uren week in de vorm van een maandelijkse extra verlofdag is gegarandeerd.
Jobs 
20-06-2022


 Online solliciteren >>