FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » FM-normen als transformatiekatalysator

FM-normen als transformatiekatalysator“Normen zijn geen leuke lectuur en weinig sexy materie” klonk het inleidend bij Ian van der Pool, Directeur ISO41001 CSI, Co-auteur ISO41001 en ISO41014, tijdens het World Workplace Europe event in Amsterdam. “Maar normen bieden ons een gemeenschappelijke internationale taal, brengen structuur in het handelen en laten vergelijkingen toe op een uniforme basis”. Er is een heel lange weg afgelegd om ISO-normen te definiëren voor het FM-vakgebied. In 2018 verscheen de ISO 41001 norm als eerste management norm voor Facility Management, vergelijkbaar met de overbekende ISO 9000 norm voor kwaliteitsmanagement.
De ISO 41000 normenreeks is bedoeld voor toepassing in zowel private als publieke sector. Het toepassen van de ISO-norm(en) voor Facility Management beoogt het verbeteren van de kwaliteit, productiviteit en financiële prestaties; het verhogen van de duurzaamheid en het terugdringen van de milieubelasting; het ontwikkelen van functionele en motiverende werkomgevingen; het verzekeren van de veiligheid op de werkplek; het optimaliseren van de kosten en prestaties over de volledige levensduur; het verbeteren van de herstelkracht van de organisatie; het versterken van het imago en de uitstraling van een organisatie.
Het belang van de ISO 41000 normenreeks is dat het een internationale standaard betreft, die zich steeds opnieuw laat herhalen om een steeds gelijk prestatieniveau te verzekeren. ISO-normen en dus ook de FM-normen nemen risico’s weg door duidelijkheid te scheppen voor alle betrokken partijen. Dat is essentieel om de FM-strategie in lijn te brengen met outsourcing partners. De normen kunnen dan ook zowel sturend als controlerend worden ingezet.

Toekomst voor FM-normen
De opmars van technieken en de erkenning van het belang van hun mogelijke meerwaarde voor het FM-vakgebied maken dat bestaande normen ze moeten opnemen en uitbreiden. In het bijzonder AI wordt hier nadrukkelijk genoemd en de noodzaak hierrond een duidelijke terminologie vast te leggen.
Alle landen zijn sterk verschillend en normen brengen iedereen op eenzelfde lijn rond een zelfde problematiek. Dat helpt om een ‘user centric’ strategie beter te faciliteren.
“Facility Management wordt steeds breder en brengt alle specialiteiten die een rol spelen bij het operationeel houden van een organisatie samen” stelt Emiel Roos, Manager Quality & Safety bij HEYDAY Facility Management en panellid voor deze sessie. “Facility Management vertaalt hun werking en relevantie naar zowel de directie als de medewerkers. Normen  helpen daarbij de communicatie te verduidelijken”.

Oproep aan Facility Managers
Normen ontstaan door mensen. Ian van der Pool: “De ontwikkeling van een norm vertrekt vanuit een probleem waarvoor een oplossing gezocht wordt. Het proces om tot die oplossing te komen wordt vastgelegd binnen een norm. De praktische expertise m.b.t. het FM-vakgebied zit bij de Facility Mangers en daarom is het van groot belang dat zij hun medewerking verlenen via hun eigen nationale organisaties voor normering”.
In België is dat het ‘Bureau voor Normalisatie’ (www.nbn.be).

Eduard Codde
30-06-2022