FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Half leeg of half vol?

Half leeg of half vol?

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_nexusplexus'>nexusplexus</a> - 123RF)
(foto: nexusplexus - 123RF)

We zullen mogelijk nog een tijdje in een transitieperiode blijven zitten, met onzekerheden over de terugkeer naar kantoor, het zoeken naar het optimale evenwicht tussen thuis- en kantoorwerken. Savills Research onderzocht de bezettingsgraad van kantoren in verschillende Europese steden tijdens de maand juni dit jaar en deelde de bevindingen.

De gemiddelde Europese bezettingsgraad bedroeg 43% tijdens de maand juni, eventuele feestdagen uitgesloten. De hoogste bezettingsgraad werd opgetekend in de centrum zakelijke wijken van Parijs (54%), gevolgd door Madrid (53%) en Keulen (47%). De laagste bezettingsgraad werd gemeten in Londen City (32%) en Londen West End, waar slechts 38% van de kantooroppervlakte in gebruik bleek. In Dublin werd 41% opgetekend en in Stockholm was dat 45%.
De hoge bezettingsgraad in Madrid word verklaard door het groot aantal medewerkers dat in de stad zelf woont, waardoor de woon/werkverplaatsing ook veel korter uitvalt. In Duitsland was thuiswerken voor de Corona-crisis veel minder ingeburgerd dan in de meeste andere Europese landen, wat medewerkers ook nu sneller laat terugkeren naar kantoor.
Savills Research geeft aan dat de gemiddelde Europese bezettingsgraad gelijk lopend is met deze gemeten in Amerikaanse steden, maar achterblijft op de grote Aziatische steden. Steden waar wonen en werken hecht verweven zijn, laten een hogere bezettingsgraad optekenen dan steden met uitgesproken, meer geïsoleerde zakelijke wijken.
Savills Research stelt weinig verschil vast tussen de verschillende sectoren (dienstverlening, technologie…) voor wat de terugkeer naar kantoor betreft.

Voor en na
Savills berekende dat begin 2020 de gemiddelde bezettingsgraad tussen 70 en 75% lag, wat als een optimaal gebruik van de kantooroppervlakte mag beschouwd worden.
Wat de Europese bezettingsgraad voor en na de pandemie betreft, plaatst Savills drie duidelijke trends in de spots:

  • De bezettingsgraad van kantoren vertoonde in juni dit jaar een opwaartse trend en het zal allicht nog even duren voor de cijfers weer stabiliseren.
  • De impact van het virus op de bezettingsgraad van kantoren neemt af met elke nieuw vastgestelde variant.
  • De terugkeer naar kantoor versnelt na een lockdown

Variatie van de bezettingsgraad gedurende de week
Algemeen is vrijdag de weekdag met de geringste bezettingsgraad. In alle onderzochte kantoormarkten zijn dinsdag en woensdag de dagen met de hoogste bezettingsgraad. Op maandag en donderdag ligt de bezettingsgraad ongeveer vijf procentpunten lager.
In Parijs werd een piek van 61% gemeten op dinsdag en een dip tot 42% op vrijdag. Voor Madrid lag de piek op woensdag met 61%, om amper 31% te bedragen op vrijdag, al moet hier vermeld worden dat veel in Madrid gevestigde bedrijven op vrijdag slechts een halve dag werken.
Huurders van kantoorruimte neigen naar hoogwaardiger gebouwen op meer centraal gelegen locaties om personeel aan te trekken en te behouden en er hen een betere werkomgeving te bieden.
Werkgevers blijven gefocust op het terug naar kantoor halen van hun medewerkers en tonen zich bereid meer uit te geven aan werkomgeving en inrichting om aantrekkelijk te zijn.

Eduard Codde
24-08-2022