FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Place 2.5 –concept: Een nieuwe thuis en een warm nest

Inrichting in een warme sfeer geïnspireerd op het bibliotheekgevoel dat resulteerde o.a. in knusse details als een specifieke kleur voor de lampjes die per cluster van vier werkplekken de afdelingen markeren.
Inrichting in een warme sfeer geïnspireerd op het bibliotheekgevoel dat resulteerde o.a. in knusse details als een specifieke kleur voor de lampjes die per cluster van vier werkplekken de afdelingen markeren.

Toen Facilicom besliste om de bestaande maar verouderde huisvesting aan de IJzerlaan te Antwerpen te ruilen voor een nieuwe stek in de Breeam-gecertificeerde Avenue Building aan de Noorderplaats, was het ook tijd om uit te kijken naar een nieuwe inrichting van de werkomgeving. Het ‘Place 2.5’-concept van Sedus overtuigde en werd door ProjectAtelier als voorkeurpartner uitgerold.
Met het integrale inrichtingsconcept ‘Place 2.5’ wil Sedus het kantoor een perfecte ‘Second Place’ maken, de nieuwe emotionele cultuur van het kantoor vooruitschuiven. Het concept is erop gericht minimaal stress te veroorzaken in een ontspannen sfeer en zo beter te laten presteren. Het is een eigen visie op ‘het nieuwe werken’, waarbij werktevredenheid en werkplezier centraal staan om te voldoen aan de eisen van de moderne medewerkers. Met een goed gevoel werken in een inspirerende omgeving, verhoogt de verbondenheid en standvastigheid van de medewerker met en binnen zijn bedrijf.
Projectatelier is zes jaar geleden opgericht door Peter Monden en Chris Huybrechts met de bedoeling meer bij te dragen tot de kantoorinrichting dan enkel het aanbieden van meubelen. Beide partners vatten hun aanpak samen onder de noemer ‘Pimp your Office’. Zij ontwerpen de creatieve totaalconcepten voor kantoren, waarbij meubelcollecties gecombineerd worden met specifiek maatwerk en interieurafwerking in eigen regie waar zij ook de volledige coördinatie van de afwerking verzekeren.

Representatieve werkomgeving
Een centralisatie van de verschillende Facilicom-takken lag aan de basis voor het verhuisproject. De nieuwe thuis voor Facilicom beslaat ongeveer 3.000m² en houdt nog 323m² oppervlakte in reserve. Het was voor de directie een ideale gelegenheid om een stap vooruit te zetten, een representatieve werkomgeving te implementeren die een ‘wauw’-effect zou losweken bij bezoekende klanten. De nieuwe inrichting voldoet dan ook volledig aan de nieuwe normen op vlak van de facilitaire dienstverlening die Facilicom aan zijn klanten aanbiedt.
Facilicom schreef een clean desk policy in het lastenboek evenals het invoeren van het nieuwe werken met deeltijds thuiswerken. In totaal gaat het om een 160-tal werkplekken. In eerste instantie hebben alle werknemers hun eigen werkplek, maar het is de bedoeling om op korte termijn naar 20% flex-plekken te evolueren.
Alle werkplekken zijn langs de vensters uitgetekend en genieten zo maximaal daglicht. Vergaderruimte is naar de centrale zone van de kantoorvloeren verwezen, waar ook een coffee corner en een paar compacte concentratiewerkplekken zijn ondergebracht die via een centraal reserveringssysteem worden toegewezen. Een grote vergaderzaal is op het gelijkvloers ingericht, waar ook de refter is ondergebracht en een gemeenschappelijke onthaalzone voor het gebouw.

Bibliotheekgevoel
Projectatelier stelde een inrichting in een warme sfeer voor, toegespitst op de gebruikers en geïnspireerd op het bibliotheekgevoel.
Dat resulteerde o.a. in knusse details als een specifieke kleur voor de lampjes die per cluster van vier werkplekken de afdelingen markeren. Of ook nog de warm-houten werkbladen voor de werkplekken.
De werkplaatsen beschikken niet langer over een eigen kast, wel over een persoonlijke ladenblok. Per afdeling zijn er archiefkasten voorzien in functie tot de individuele behoeften. Finance had de grootste archiefbehoeften en kreeg dan ook een kastsysteem op rails voor maximale opslag op minimale oppervlakte. De kasten dienen tevens als afbakening van de diensten en vormen een circulatiegang tussen de afdelingen.
Het management is mee in de verschillende afdelingen geïntegreerd, maar beschikt wel over afgesloten cellen, die weliswaar met glazen zijwanden heel transparant zijn opgevat en zo een volledig overzicht over de afdeling toelaten.
De hoogst gelegen kantoorvloer is voorbehouden aan de directie. Naast de directiekantoren is er een grote boardroom met een op maat gemaakte vergadertafel en een directielounge.

Aandacht voor gebruiksefficiëntie
De werkplekken beschikken niet langer over een prullenbak, maar er is geopteerd voor centrale afvalverzamelpunten. Dat resulteert niet alleen in minder afval, maar drukt tevens de schoonmaakkosten.
Speciale aandacht voor een akoestisch comfortbal werkklimaat stond eveneens hoog genoteerd op het verlanglijstje. Dat laatste was o.a. aanleiding om de bestaande vloer uit de casco werkvloeren te verwijderen en te vervangen door een beter dempende vloerbekleding. Ook de onthaalzone op het gelijkvloers bleek erg akoestisch gevoelig. Dit werd opgelost door een soort cocon te ontwerpen met een akoestisch spanplafond waarin ook de verlichting zit.
Naast de Breeam-certificatie is er een dubbel elektrisch circuit ingebracht om maximaal energielekken buiten de werkuren te vermijden. Eén circuit gaat volledig uit na kantoortijd.

Het project stond onder grote tijdsdruk. Na een eerste contact half november 2011 konden de werken twee maand later starten. Facilicom nam zijn nieuwe thuis begin maart al in gebruik.

Sedus en Projectatelier zijn partners geweest om dit project tot een succes te maken.
Patrick Bartholome
04-10-2012