FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Brandbeveiliging conceptueel aangepakt

Henk Vincent, Directeur Facilitaire Diensten & Directeur Masterplan aan het AZ Alma
Henk Vincent, Directeur Facilitaire Diensten & Directeur Masterplan aan het AZ Alma

Op de vooravond van Sinterklaas nodigde VK Group de zorgsector uit naar de Ghelamco Arena in Gent, voor een seminar rond ‘Fire Engineering’, een in 2012 toegevoegde specialiteit aan de brede activiteitenwaaier van de groep, die 270 architecten en ingenieurs telt.
“Fire Engineering was lange tijd vooral voorschrijvende materie, het opleggen van regels” opende Dirk Slabbinck, Chief Technology Officer bij VK Group. “Vandaag gaat het om de praktische aanpak van de bescherming van personen, goederen en structuren tegen brand en rookschade” vervolgt Erwin Theuns, Fire Safety Expert bij VK Group. “Rookontwikkeling is ook veel dodelijker dan brand, in het bijzonder bij de voor de zorgsector typische situaties” beleert hij. “Rook veroorzaakt een bevangen gevoel, wat veelal overslaat in paniek, wat vervolgens de snelle evacuatie verhindert”.

Fire Engineering gaat om efficiënte bescherming bieden zonder afbreuk te doen aan de visie van de architecten op een gebouw, ongeacht het een ziekenhuis of RVT betreft. “Het is prestatiegerichte materie, gebonden aan wetenschappelijk onderzoek, zoals het nauwkeurig berekenen van de benodigde evacuatietijd in functie tot het gedrag van de dragende structuren van een gebouw bij brand” vult Erwin Theuns aan. Fire Engineering moet dan ook idealiter in elk bouwproject ingebonden zijn. Er kan vanuit de architecturale aanpak heel wat gedaan worden in het belang van de brandveiligheid door het intekenen van brandgangen en compartimenteringen van de ruimte. Hoe vroeger brandbeveiliging wordt meegenomen in de conceptontwikkeling van een gebouw, hoe efficiënter, voordeliger en minder bezwarend voor de architecturale kwaliteit dit aspect zal uitvallen.

Vandaag staan binnen de zorgsector heel wat nieuwe ziekenhuizen op stapel of worden al gebouwd, wat bijgevolg toelaat om ze architecturaal vanuit het spreekwoordelijke witte blad papier te ontwikkelen. Als voorbeelden worden AZ Sint-Maarten in Mechelen, ZNA Kop Spoor Noord in Antwerpen en AZ Alma in Eeklo geciteerd.

Henk Vincent, Directeur Facilitaire Diensten & Directeur Masterplan aan het AZ Alma: “De door de gebruikers gestelde kwaliteitseisen aan een zorginstelling zijn enorm gestegen en zullen dat blijven doen, terwijl onze middelen voortdurend onder druk staan en een dalende tendens vertonen. Daarom is het evenwicht vinden tussen cost & accuracy zo belangrijk”.

Kwaliteit is de focus van alle ziekenhuizen. Doordachte logistiek en uitgekiende processen zijn essentieel voor een goede ziekenhuiswerking. ‘Hospitality’ is het welzijngevoel en daar hoort ook veiligheid in al zijn aspecten bij. De bouwheer stuurt het concept voor een gebouw van onderaan aan, voedt de ideeënfase. Daarin dient maximaal nagedacht te worden over ‘wat willen wij?’. Vervolgens is het belangrijk om een Fire Safety Engineer te betrekken om de brandveiligheid prestatiegericht aan te pakken binnen het afgelijnde bouwprogramma. Henk Vincent: “De prestatiegerichte aanpak van de brandbeveiliging laat toe aanpassingen door te voeren in de uitvoering die heel wat geld kunnen besparen en dure noodingrepen na voltooiing van de bouw kunnen vermijden”.
Patrick Bartholome
17-12-2013