FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » De nieuwe Gids « Duurzame gebouwen », een online tool

De nieuwe Gids « Duurzame gebouwen », een online tool

De Gids Duurzame gebouwen die online staat, moet de professionelen uit de bouwsector helpen om projecten te ontwerpen en uit te voeren om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duurzaam te bouwen of te renoveren. Architecten, aannemers, ingenieurs, studenten of docenten architectuur, bouwheren, … Met enkele muisklikken kunnen de professionelen uit de bouwsector gratis technisch advies krijgen dat wordt opgesteld en geregeld wordt geactualiseerd door een multidisciplinair team van experten.

Beheer van project, werf en gebouw, mobiliteit, natuurontwikkeling, fysieke en menselijke omgeving, materiaal, energie, water, welzijn, comfort en gezondheid, de gids is opgebouwd rond 9 grote thema’s die op hun beurt op zeer concrete wijze zijn uitgewerkt. Deze gids bevat alle technische, betrouwbare en geactualiseerde informatie om de milieu-impact en het welzijn van de gebruikers van de duurzame bouw- of renovatieprojecten in het Brussels Gewest te optimaliseren. De Gids Duurzame gebouwen is ook geoptimaliseerd voor mobiele toestellen: hij kan op een tablet of smartphone worden geraadpleegd.

De Gids Duurzame gebouwen biedt de professionelen de mogelijkheid om meer inzicht te verwerven in duurzaam bouwen en renoveren; om een project volgens een transversale totaalbenadering te ontwerpen, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten van duurzame ontwikkeling; om klanten te overtuigen; hun medewerkers doeltreffende tools te verschaffen; de uitvoering van elke projectfase te optimaliseren en de kosten ervan te beperken; te anticiperen op reglementaire ontwikkelingen.

Er bestaan voor de professionelen nog andere informatietools en opleidingen zoals de Facilitator Duurzame gebouwen, de multidisciplinaire helpdesk voor de professionelen en de opleidingen Duurzame gebouwen.
Patrick Bartholome
13-02-2014