FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Green Cook: samen maken we een einde aan voedselverspilling

Green Cook: samen maken we een einde aan voedselverspilling

De belangrijkste oorzaken van voedselverspilling achterhalen en de actoren praktische tools, concrete voorbeelden en aanbevelingen geven opdat iedereen in elke fase van de voedselketen opnieuw respect zou leren hebben voor voeding in onze huidige overconsumptiemaatschappij. Dat is het hoofddoel van het ambitieuze Europese project Green Cook, waaraan twaalf partners uit vijf Noordwest-Europese landen samenwerken.

Begin februari zijn meer dan 200 mensen samengekomen in Hotel Bloom in Brussel voor het slotevenement van het Europese project Green Cook. De ideale gelegenheid om een balans op te maken van vier jaar van initiatieven en proefprojecten in bedrijven, scholen, huishoudens en de distributiesector.

De kunst om restjes smakelijk te verwerken...
Koks begeleiden, inzicht verwerven in het publiek waarvoor men kookt, de aangekochte, bereide, gekookte, opgediende en verbruikte hoeveelheden meten, uitwisselingsnetwerken oprichten, het gedrag veranderen... het zijn enkele van de aanbevelingen voor professionals in de sector van de grootkeuken bij het ontwikkelen van een duurzame bedrijfskantine. Om keukenbeheerders een duwtje in de rug te geven, heeft Leefmilieu Brussel, een van de partners van het project Green Cook een handleiding voor duurzame grootkeuken gepubliceerd. Het voorbeeld van het project van Toyota Motor Europe, in samenwerking met Sodexo, bewijst dat dergelijke initiatieven haalbaar zijn en een groot succes kunnen zijn. Concreet werden de herkomst (bio, lokaal, fairtrade) en de seizoensgebondenheid van de producten en het vegetarische aspect onderzocht en werden acties op touw gezet om voedselverspilling te beperken.

Naar een duurzame voeding
Het project Green Cook heeft actieve bijdragen geleverd om burgers te sensibiliseren over de praktijken en bewust te maken van hun verantwoordelijkheden op het gebied van voeding. Het ondernemen van initiatieven in de sector van de grootkeuken is een eerste stap naar een bredere en geïntegreerde benadering van duurzame voeding in onze maatschappij: voedselveiligheid en -soevereiniteit, gezondheid, landbouwpraktijken en ontwikkeling van de stedelijke landbouw. Kortom, genoeg uitdagingen om aan te gaan in de toekomst.

Patrick Bartholome
28-02-2014


 Download hier de praktische handleiding voor duurzame grootkeuken