FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Antwerpen krijgt er een nieuw markant gebouw bij

Antwerpen krijgt er een nieuw markant gebouw bij

© XDGA Architecten
[+] © XDGA Architecten

[+] © XDGA Architecten

[+] Terras © XDGA Architecten

[+] Kantoren © XDGA Architecten

[+] VIP restaurant © XDGA Architecten

Het voormalige provinciehuis vertoonde tal van gebreken en daarom nam het provinciebestuur de beslissing om van nul te beginnen: het oude gebouw werd gesloopt en zal, tegen 2017, vervangen worden door een compacte en duurzame nieuwbouw.
Dat gebouw zal ruimschoots voldoen aan alle moderne eisen op vlak van energie, comfort, toegankelijkheid en veiligheid. Het wordt een inspirerend provinciehuis, een visitekaartje voor een moderne en efficiënte administratie. Het ontwerp is van de hand van Xaveer De Geyter (XDGA architecten). Ondertussen is de opbouw van het nieuwe provinciehuis volop aan de gang. De funderingswerken zijn gestart en de boringen voor de aanleg van het BEO-veld (boorgat-energieopslag, een duurzame geothermische techniek) worden ondertussen afgerond.

Een markant ontwerp
Kenmerkend aan het ontwerp is de zwenking in het torengebouw. Die vorm is ook functioneel: door het gebouw te laten wegdraaien komt er geen schaduw op de naastgelegen gebouwen. Zo komt er minder zon maar meer noorderlicht binnen op de grote open verdiepingen. Ook de driehoekige ramen geven het gebouw een aparte toets. Het gebouw werd ontworpen als een vrijstaande, maximaal compacte constructie. Het combineert een congresdeel in de ‘voorbouw’ en een kantoordeel als torengebouw. Het volume van de voorbouw is opgedeeld in twee verdiepingen: een halfverzonken verdieping met auditorium, tentoonstellingsruimte, lobby en raadzaal, en op de eerste verdieping een congresruimte. Het balkvormige volume heeft een volledig lichtreflecterende glasgevel. Zo wordt het een glazen paviljoen in het park, waarin spiegeling en transparantie elkaar afwisselen.

Optimale benutting van plaats
Het nieuwe provinciehuis zal een gelijkvloers en 14 verdiepingen tellen, en wordt net geen 58 meter hoog. Dat is iets lager dan het oude provinciehuis (71 meter). Het gebouw wordt dus zeer compact, en dat betekent meer ruimte voor de groene omgeving errond. De parking komt volledig ondergronds, en wordt bedekt met een intensief groendak, dat deel uitmaakt van het park. Het park is opgevat als een open vallei waarvan de randen door middel van struikgewas en bomen vervagen.
Er zullen ongeveer 860 mensen werken: medewerkers van de centrale administratie en de provinciale beleidsorganen. Er wordt afgestapt van het concept ‘ieder een eigen bureau’. Verschillende types werkplekken worden gedeeld. Het kantoorgedeelte biedt 620 werkplekken voor 730 kantoorwerkers. Op die manier wordt de ruimte efficiënt benut. In de tijdelijke huisvesting wordt er nu al op een verdieping geëxperimenteerd met de principes van ‘anders werken’.

Duurzaamheid als kern van het project
Het provinciebestuur streeft naar een BREEAM EXCELLENT voor het nieuwe provinciehuis. Commissioning is een noodzaak om een duurzaam gebouw te bekomen en te behouden. Dit wordt ook aangegeven binnen de BREEAM methodiek. Hiervoor deed het provinciebestuur Antwerpen beroep op Ingenium.
In dit project is in alle opzichten over duurzaamheid nagedacht. Het begint bij de plek: het terrein wordt opgenomen in een ruimere visie rond gebruik van groene ruimte in de stad. Het gebouw is uiterst compact, met hoogwaardige isolatie van de gevels, intensief groendak op de ondergrondse parking en gebruik van regenwater voor sanitaire voorzieningen. De gevel is maar voor 40% beglaasd, om opwarming door zonnewarmte te verhinderen. Toch is er veel lichtinval tot diep op de werkvloer, door de driehoekige ramen op hun punt te plaatsen.
Verwarming en koeling van het gebouw gebeuren met een installatie voor boorgat-energieopslag (BEO), een duurzame geothermische techniek. Op het dak komen er panelen voor de productie van elektriciteit. Dankzij deze technieken hoopt het provinciebestuur de BREEAM kwalificatie te bekomen, die slechts een beperkt aantal gebouwen in België tot nu toe hebben verkregen.
Kim Verhegge
03-04-2015