FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Coworkingplekken bieden een oplossing op lange termijn

Coworkingplekken bieden een oplossing op lange termijn

Silversquare
Silversquare

Terwijl de co-working trend ooit niet meer was dan een oplossing voor start-ups met een krap budget of eenzame freelancers, blijkt het concept een blijver met meerwaarde te zijn. Uit het meest recente onderzoek van Regus, aanbieder van flexibele kantoorruimten, uitgevoerd bij zo’n 40.000 bedrijven blijkt dat coworkingplekken ook een duurzame en langetermijnoplossing zijn die de groei en ontwikkeling van ondernemingen bevorderen.

In een snel veranderende professionele wereld, die zich zelfs aan het dematerialiseren is en onderworpen blijft aan een wisselende economie, ontpoppen collaboratieve kantoren zich als een echte troef voor bedrijven omdat ze meer flexibiliteit toelaten. Co-working maakt bedrijven niet enkel aantrekkelijker voor (toekomstige) werknemers omdat ze flexibel werken toestaan, co-working helpt ook te voorkomen dat ondernemingen zich aan langetermijncontracten moeten verbinden. “Zo kunnen bedrijven die nieuwe markten willen verkennen gebruikmaken van coworkingplekken om de markt te testen voor ze concrete veranderingen doorvoeren. Aan de andere kant: als de omstandigheden in een bepaalde markt ongunstiger worden, kunnen ze inkrimpen zonder de flinke boetes die gelden voor traditionele langlopende contracten”, aldus William Willems, Algemeen Directeur van Regus België.

De opmars van co-working
Van de circa 40.000 ondervraagde bedrijven, gaf bijna twee derde van de Belgische respondenten aan dat ze zien hoe steeds meer bedrijven coworkingplekken integreren in hun langetermijnstrategie. Bedrijven aarzelen niet om hun bestaande contracten voor coworkingplekken te verlengen of nieuwe contracten af te sluiten omdat ze zo gemakkelijker kunnen uitbreiden en het bedrijf duurzamer kan groeien.
“Het toenemende gebruik van coworkingplekken biedt zowel grote als kleinere bedrijven enorme mogelijkheden, omdat ze deze oplossing op een creatieve manier en volgens hun behoeften kunnen inzetten. Bovendien helpen coworkingplekken bedrijven om kapitaal vrij te maken dat ze vervolgens kunnen investeren in initiatieven voor het bevorderen van groei”, aldus William Willems. Al zijn kleine en middelgrote bedrijven met 60% nog steeds de belangrijkste gebruikers van coworkingplekken, meldde bijna de helft van de respondenten dat het gebruik van coworkingplekken voor minstens een deel van de tijd standaard is voor grotere bedrijven. Dit betekent een belangrijke mentaliteitsverandering.
Kim Verhegge
14-06-2016