FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » De motiverende factoren verschillen naargelang de leeftijd

De motiverende factoren verschillen naargelang de leeftijdWat zijn de elementen die de motivatie van loontrekkenden een boost geven ? Wat stimuleert hun totale trouwheid aan een bedrijf ? De Franse uitgever van supportoplossingen bij de besluitvorming voor de evaluatie en ontwikkeling van professionele competenties op de werkplek, PerformanSe, heeft zich lange tijd gebogen over deze vragen, met als focus, een onderzoek naar de motivatie, bekeken vanuit het leeftijdsaspect.

Om dit te kunnen doen, heeft de Franse uitgever vier leeftijdscategorieŽn afgebakend : de groep jonger dan 25 jaar oud, de groep tussen 25 en 40, de groep tussen 40 en 50 en de categorie tussen 50 en 60 jaar oud. Daarnaast werden er vooraf negen motivatiecriteria bepaald : altruÔsme, erbij horen, leren, autonomie, organisatie, diversiteit, macht, prestatie en erkenning.

Uit deze studie blijkt dat organisatie en autonomie de twee belangrijkste motiverende factoren zijn en dat ongeacht de leeftijdscategorie waartoe de werknemers behoren. Maar elke leeftijdscategorie hecht ook niet hetzelfde belang aan de criteria. De jongsten bijvoorbeeld, die net afgestudeerd zijn, zetten net dit criterium op de eerste plaats, terwijl de andere generaties dit element eerder op de tweede plaats zien. Het onderzoek dat PerformanSe uitgevoerd heeft, onthulde ten slotte ook dat leren en intellectuele stimulansen opvallend scoren als belangrijkste motivatiebron bij de groep 50- tot 60-jarigen, terwijl de jongere categorieŽn (20-50 jaar) de behoefte hebben om te slagen in hun job om helemaal gemotiveerd te blijven.
Raphael PŤrez
21-06-2016