FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Goede praktijken in facilitair en vastgoedbeheer in de zorgsector

Goede praktijken in facilitair en vastgoedbeheer in de zorgsectorDe gigantische projecten op het vlak van groepering, modernisering en/of nieuwbouw die vandaag in uitvoering zijn binnen de ziekenhuiswereld evenals diverse ontwikkelingen in de seniorenzorg, nodig om te beantwoorden aan de snel groeiende noden, hebben ervoor gezorgd dat de zorgsector de laatste jaren met grote regelmaat onze aandacht trekt. Het gaat om best practices en innovaties op het vlak van facility en logistic management, conceptuele ontwikkelingen, inrichting en beheer van gebouwen, aankooppolitiek (in het bijzonder samenwerking en partnerships voor outsourcing), integratie van innovaties en nieuwe technologieën in het domein van ICT, het voorraadbeheer en mobiliteit.

De redacteurs van BIMEDIA volgen de actualiteit in de zorgsector al enkele jaren via deelname aan verschillende evenementen zoals het jaarlijks door de HFDV georganiseerd congres, het Zorgcongres georganiseerd door KI’ communication? Het jaarelijks VDTD congres, en meer recent ook nog lezingen tijdens de vakbeurs EXPO60 (voortaan Health & Care vakbeurs) met het 60plus Kenniscentrum als initiatiefnemer.

Dit jaar zal BIMEDIA voor het eerst een speciale editie van het magazine PROFACILITY uitgeven, die volledig zal gewijd zijn aan facility management en strategisch vastgoedbeheer in de zorg- en gezondheidssector.

Rode draad voor het editoriaal lijn
De redactionele onderwerpen en getuigenissen die in deze speciale editie aan bod zullen komen zullen bepaald worden in samenwerking met vertegenwoordigers uit federaties waar de Belgische professionals uit de zorg- en gezondheidssector lid van zijn (HFDV, VDTV, VVAV), evenals enkele hoofdrolspelers uit het activiteitenveld. Tal van getuigenissen en ervaringsuitwisselingen werden al dit jaar verzameld gedurende congressen en voordrachten zoals :
  • Facility Zorg Congres, georganiseerd door KI’Communications (21 april- Berchem)
  • VDTV Congres (27 mei – Flanders Expo)
  • REALTY (24>26/ mei – Tour & Taxis, Brussel)
  • SPRYG – Zorgvastgoed (16 juni – ALM Antwerpen)
… en binnen enkele weken :
  • Health & Care vakbeurs (28>30/09/2016 – Flanders Expo, Gent)
Een rijke variatie aan artikelen zal gepubliceerd worden :
  • Case studies met betrekking tot ontwerpen, concepten, bouw en uitbating van ziekenhuizen
  • Ronde tafel bijeenkomst die peilt naar opinies, visies, ervaringen op het vlak van facility, infrastructuur en vastgoed management bij managers die vertrouwde zijn met de respectievelijke onderwerpen.
  • Weergave en commentariëring van een studie, enquête, onderzoek.
  • Bijdragen over technologische innovaties en vernieuwing op het vlak van facilitaire diensten, uitbesteed of in eigen beheer.
Deze speciale editie ‘Facility & Real Estate Management in de Zorgsector’ zal in avant-première voorgesteld worden tijdens het HFDV-congres op 8 december 2016in Brasschaat. Daarna in 2017, zal deze speciale edities verspreid gedurende de voornaamste séminaires, congressen en vakbeurzen van dit sector
Eduard Codde
13-09-2016