FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

En de winnaars van de IFMA Facility Awards 2017 zijn...

UZ Brussel haalde de publieksprijs binnen en Brussels Airport is de favoriet van de jury. Van de zes genomineerde projecten wist UZ Brussel zich te onderscheiden met zijn innoverende 'smart grid'-energieproject en Brussels Airport met zijn projectbeheer in crisissituaties. Twee doorslaggevende criteria in de verkiezing van het 'Facility Management Project of the Year'.

Op 11 mei kwamen er zo'n 300 genodigden naar de White Gallery in Brussel om de best practices in facility management te vieren en de uitreiking van de Facility Awards bij te wonen die jaarlijks georganiseerd worden door IFMA, de beroepsfederatie voor facility managers. In samenwerking met Kanaal Z werden de zes genomineerde projecten voor de verkiezing van het 'Facility Management Project of the Year 2017' voorgesteld in een filmpje:
  • BNP Paribas Fortis – Nieuw cateringconcept
  • Brussels Airport – De flexibiliteit van een facilitaire organisatie in crisissituaties
  • Corda Campus – De toegevoegde waarde van FM in de transitie van een fabriek naar een hippe campus
  • Engie Fabricom - Optimalisering van het facility management door een gecentraliseerd en geïntegreerd facilitair beheer
  • KBC – Duurzame en flexibele renovatie van het KBC-hoofdkantoor MECccm1 in Leuven
  • UZ Brussel – Smart grid health campus: ontwerp en bouw van een autonoom, duurzaam, economisch en gekoppeld energienet
Bij aanvang van de uitreiking van de Facility Awards 2017 had de jury het winnende project uiteraard al gekozen maar nog niet bekendgemaakt. De winnaar van de publieksprijs moest tijdens de prijsuitreiking zelf nog bepaald worden. Tussen 1 april en 4 mei had het publiek online al zo'n 3.400 stemmen uitgebracht, goed voor 50% van de stemmen. De live stemming door de 300 aanwezigen tijdens de show telde mee voor de overige 50%. Zij konden hun stem uitbrengen via een speciale app op hun smartphone. Uiteindelijk kwam UZ Brussel als winnaar van de publieksprijs uit de bus. Niet veel later werd ook de prijs van de jury bekendgemaakt en mocht Brussels Airport op de hoogste trede van het podium gaan staan.

Objectieve beschouwing van het succes en de verdienste van de zes genomineerden Wie slechts vaag hoorde spreken over de inhoud van het genomineerde project van Brussels Airport voor de renovatie van het luchthavengebouw nadat het deels vernield werd door de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, dacht misschien dat de jury mogelijk emotioneel gestemd heeft. Niets is minder waar. Om de winnaar objectief te verkiezen, heeft elk jurylid eerst elk kandidaatsdossier individueel beoordeeld op basis van twaalf criteria (zie kader). Daarna zijn de elf juryleden collegiaal, onder het voorzitterschap van Gert Potoms, adjunct-directeur-generaal van de afdeling die het vastgoed en de facilitaire diensten voor de Vlaamse overheidsgebouwen beheert, samengekomen om de voorstelling van de projecten door de kandidaten bij te wonen. Nadien volgde nog een vraag-en-antwoordsessie tussen de jury en iedere kandidaat. Het beoordelingssysteem laat dus weinig ruimte voor een emotionele en vooringenomen keuze van de jury.

FM in crisissituaties
De reportage in FM Magazine maakt duidelijk waarom de jury het project van Brussels Airport uitriep tot 'Facility Management Project of the Year 2017'. De ontploffingen bij de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven hebben de vertrekhal flink beschadigd en de luchthaven op non-actief gezet. Naast het beheer van de emoties en de posttraumatische stress in de nasleep van de aanslagen was de economische druk enorm, aangezien er ieder jaar 21,8 miljoen passagiers via Brussels Airport reizen. En dus werd besloten om snel een tijdelijke incheckinfrastructuur te bouwen, die operationeel moest blijven tot de vertrekhal gerenoveerd was.
.
Het beheer van het hele project was bijzonder ingewikkeld aangezien de terroristische dreiging op dat moment nog heel hoog was. Er werden grote veiligheidsmaatregelen getroffen voor de toegang tot de twee werven. Om een idee te geven van de omvang van de maatregelen: er werd meer dan 1.170 lopende meter werfwanden en 2.250 lopende meter afscheiding geplaatst.(1) Marc Van Horenbeeck, Facility & Renovation Project Manager, zei hierover in FM Magazine: "Tijdsdruk, afsluiting van bepaalde zones, toegangscontrole, stabiliteitsissues, beperkingen inzake de draagkracht van de vloer en veranderende veiligheidsprocedures vormden uitdagingen waarvoor we een oplossing moesten zoeken"..
.
Wanneer we terugblikken op de timing van de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen we alleen maar vaststellen dat dit complexe projectbeheer in tijden van crisis zeer geslaagd is. Op 22 maart vonden de twee explosies plaats die de vertrekhal buiten werking stelden, op 3 april konden de passagiers opnieuw vliegen via Brussels Airport dankzij de tijdelijke incheckinfrastructuur en op 2 juni draaide de vertrekhal van de luchthaven opnieuw op 100% van haar capaciteit. Er werd voorbeeldig facility management gedemonstreerd in deze crisissituatie!.
Volgens Marc Van Horenbeeck en zijn team is het succes van het project ook te danken aan de aannemers: "We leerden dat goede kadercontracten met onze aannemers een groot voordeel bieden op het vlak van arbeidsgeschiktheid en flexibiliteit". .
Een mooi voorbeeld van goede FM-praktijken die IFMA onder de aandacht wil brengen en verspreiden met de organisatie van de Facility Awards..
.
Een topziekenhuis op het vlak van energiebeheer.
IFMA wil niet alleen de best practices in de kijker plaatsen maar ook de innovaties in de verschillende activiteitensectoren van FM. Het project van het universitair ziekenhuis UZ Brussel is daar een ideaal voorbeeld van. De inhoud van hun project vraagt bijzondere aandacht om de mate van innovatie en de enorme technologische en economische vooruitgang te kunnen vatten. Het is de eerste keer dat een ziekenhuis met zijn infrastructuur vijf dagen 100% autonoom kan functioneren in geval van een black-out of een probleem met het externe elektriciteitsnet. .
Dit project houdt dan ook een grote technologische vooruitgang in. Enerzijds omdat er op de 'Health Campus' een echt netwerk uitgedacht werd om de energiestromen te delen met de andere organisaties op de campus: de VUB, de Erasmushogeschool Brussel, een fitnesscentrum, het Rode Kruis, een tandheelkundige kliniek en een kinderdagverblijf. En anderzijds omdat het UZ bij het ontwerpen van een 'smart grid' geavanceerde technieken aanwendde om de energie op te slaan, zoals ijsbuffers en geothermie. Door de meer dan 3.200 pv-panelen, geothermie en WKK-installaties produceert het ziekenhuis nu zelf een groot deel van de energie die het verbruikt..
.
In 2013 keurde de directie van het ziekenhuis het energiebeleidsplan 2012-2022 goed dat drie doelstellingen vooropstelt: in 2022 mag er niet meer elektriciteit aangekocht worden dan in 2012, de elektriciteit moet zoveel mogelijk on site en duurzaam geproduceerd worden en, last but not least, de zorg en de veiligheid van de patiënten en de operationaliteit van het ziekenhuis moeten gegarandeerd zijn in geval van een black-out of elektriciteitspanne. Economisch voordeel: sinds 2012 bespaarde het ziekenhuis al 1.570.000 euro: 898.000 euro op de aankoop van energie, 414.000 euro aan ontvangen overheidspremies, 78.000 euro inzake valorisaties noodstroom en 180.000 euro met de pv-installaties.(1).
Maar het project is ook een succes op het vlak van 'business continuity' en veiligheid. Er werd een black-outtest uitgevoerd om de autonomie te controleren in een operationeel ziekenhuis met 800 patiënten, en die was overtuigend geslaagd! De test kwam ook de samenwerking tussen het technisch en medisch team ten goede. Zoals Jan Flament, directeur administratieve en technisch-faciliterende diensten van UZ Brussel, in FM Magazine zei: "De test kan ook gezien worden als een teambuilding met 3.000 personen"..
.
Professionalisering van FM.
De Facility Awards streven ernaar de goede praktijkvoorbeelden op het vlak van FM onder de aandacht te brengen, maar ook de FM-opleidingen. Tijdens de prijsuitreiking hebben IFMA en de hogescholen twee studenten bekroond voor de kwaliteit en originaliteit van hun eindwerk. Brigitte Castrop kreeg van Alain Delahaut, coördinator van de postgraduaatopleiding in FM, de prijs van 'Best FM Thesis 2017' voor haar eindwerk [ Een digitale BIM-maquette (Building Information Modeling) voor het beheer van de gebouwen van de Université Catholique de Louvain ]. "Het gebruik en de toepassing van een BIM-instrument bevordert de communicatie en het begrip tussen bouwactoren en facility managers" aldus Brigitte Castrop. Het pedagogisch comité van Odisee kende zijn prijs van 'Best FM Thesis 2017' toe aan Lieven De Wilde voor zijn eindwerk betreffende de voorafgaande studie voor de implementatie van een FMIS (Facility Management Information System) in een organisatie..
.
Master in Facility Management bekroond.
Vijf jaar geleden zorgde de Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) voor een primeur in België door de eerste master in facility management aan te bieden en een alternerende opleiding te organiseren. Concreet wisselen de theoretische lessen en een stage in een bedrijf elkaar iedere week af. Tussen de student, het bedrijf en de HEPL wordt een contract afgesloten. De arbeidsperiodes in de bedrijven worden vergoed tegen een zeer redelijk tarief voor de partnerwerkgever, terwijl de student een vast inkomen krijgt en kostbare persoonlijke ervaring opdoet..
Drie studenten van deze opleiding werden tijdens de uitreiking van de Facility Awards 2017 in de bloemetjes gezet. De studenten hadden deelgenomen aan de wedstrijd die tijdens de Europese conferentie voor facility management (EFMC) eind april in Madrid georganiseerd werd. Jean-Baptiste Jacquemin, Karim Piron en Paule Morelle kwamen samen als winnaar uit de bus in de categorie 'Workplace'..
.
Allemaal voorbeelden die bewijzen dat het beroep van facility manager in België volop aan het professionaliseren is!
Didier Van Den Eynde
16-05-2017