FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Controversiële leegstand bij assistentiewoningen

Dirk De Baets, managing director Triamant
Dirk De Baets, managing director Triamant

‘De uitdaging van de vergrijzing’ klinkt alsmaar luider, met daarin steevast een noodkreet over een tekort aan geschikt vastgoed. In zijn introductie tot het congres met als titel: ‘Inspiring and Creative Management in the health care Real Estate Market’ tijdens Realty 2017, verraste moderator Danny Stas met een verwijzing naar de grote leegstand bij projecten voor assistentiewoningen die als privé-investering zijn opgezet. Minder verrassend is de vaststelling dat de vastgoedcomponent te zwaar doorweegt in de totale verzorgingskost (dag- of maandkost).

‘Een levend leven leiden’
“Niemand wil nog naar een rusthuis, rusthuizen lopen leeg” opende Dirk De Baets, managing director Triamant, vandaag goed voor ongeveer 950 wooneenheden. “Klassieke woningmodellen hebben hun tijd gehad, omdat mensen die vandaag in de leeftijdsgroep 60 – 70 jaar zitten gewoon anders willen leven!”.
De levensverwachtingen zijn aanzienlijk gestegen en zullen nog verder blijven stijgen. In 2030 zal zowat de helft van onze bevolking 80 jaar of ouder zijn. Na de traditionele pensioenleeftijd volgen alsmaar meer extra ‘gezonde’ jaren. De technologie helpt bovendien de thuiszorg, zodat we mogen spreken van een HUISpitaal i.p.v. een HOSpitaal. Veroudering staat niet langer synoniem voor aftakeling, waardoor ook de zorgbehoeften wijzigen. Bovendien kan/wil haast niemand nog de klassieke rusthuiszorg betalen. Nu 15 jaar geleden al zette Triamant een enquête op, voorafgaand aan de eigenlijke uitrol van hun projecten, met als hoofdvraag: ‘hoe wil je als oudere leven?’. Daaruit resulteerde de bouw van vastgoedprojecten voor levenslang wonen voor jong en oud, omkaderd met 24/24 en 7/7 professionele zorg. Alles draait rond een geïntegreerde leefaanpak en optimale leefkwaliteit. “We creëren een levend buurtmodel, waarbij iedereen aanvoelt erbij te horen” verduidelijkt Dirk de Baets. “Een plek met een ziel vormt de basis voor elk project evenals mooie architectuur”.
Ouderen willen hun leven leiden, zich niet laten betuttelen en al zeker niet geïsoleerd leven met andere leeftijdsgenoten. Ze wensen ook zo lang mogelijk samen te wonen met hun partner, wat in de klassieke rusthuizen niet altijd gerespecteerd wordt. Iedereen wil lekker eten en denkt daarbij zeker niet aan de conventionele rusthuiskeuken. Men wil zelf kiezen tussen ‘uit eten’ en ‘in eten’, in de gemeenschappelijke ruimte of in de eigen woning.
Volgens Dirk de Baets is het essentieel om gemoedsrust te verzekeren rond het wonen, wat comfort op maat van de verwachtingen insluit. Wonen en zorg moeten een sterke combinatie vormen. De woonvoorzieningen vereisen idealiter geïntegreerd in een gemeente, voorzien in deelauto’s. ‘Zelfmanagement van het eigen leven’ vat precies samen wat de hedendaagse senior verwacht.

Niet enkel voor ouderen
Eric Marijsse, managing director Inclusive Invest, richtte de schijnwerpers op het grote tekort aan aangepaste woningen voor mensen met een beperking. Ook hier blijkt de vastgoedkost in het geheel van de zorgkost het pijnpunt. Als organisatie hebben zij o.a. geijverd voor een verlaging van de BTW tot 6% i.p.v. de nu gehanteerde 21%, helaas tevergeefs. Andere pistes om de kosten te drukken zijn het verhuren van een aangepast bouwproject aan een VZW of zorginstelling. Grote mogelijkheden zijn weggelegd voor het aantrekken van uitstaande spaargelden via een nieuwe wetgeving. Eric Marijsse: “Er staat vandaag in België zowat 250 miljard euro uit op spaarboekjes. Indien hiervan 1% opvorderbaar zou worden gemaakt, zouden enkele duizenden aangepaste wooneenheden kunnen gerealiseerd worden”.
Inclusive Invest geeft 1% interest op het geïnvesteerde kapitaal, garandeert altijd de investering en biedt een kosteloze in- en uitstap.

Eduard Codde
08-06-2017