FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Dood aan de diesel ? Leve de e-auto ?

Dood aan de diesel ? Leve de e-auto ?

In zowat alle Duitse steden werd al jaren geleden een 'Umweltzone' (milieuzone) ingesteld die vervuilende auto’s weerde uit de stadskern. Het systeem geldt voor diesel- en benzinewagens, is duidelijk met 3 ronde vignetten in 3 kleuren, waarbij rood uitgesloten wordt, geel tot op een bepaalde afstand van het centrum mag doorrijden en groen volledig vrije toegang heeft. Recent is er echter heel wat te doen over het invoeren van een ‘blauw vignet’, speciaal bedoeld voor dieselauto’s. In Stuttgart, nota bene de stad waar Mercedes-Benz zijn hoofdkwartier heeft, is een rechtszaak beslist met een vonnis dat toelaat om bij hoge graad van vervuiling dieselauto’s de toegang te ontzeggen.

Sinds 1 februari 2017 heeft Antwerpen een lage-emissiezone ingesteld (LEZ), gelegen binnen de ‘Singel’ en principieel gecontroleerd met nummerplaatherkenning via camera’s gekoppeld aan de database van de DIV. Voor diesels die voldoen aan de Euro 6 tot 4 norm, is er voorlopig niets aan de hand. Euro 3 diesels met een roetfilter mogen er ook nog in, maar moeten zich registreren daar geen automatische herkenning door de camera’s. Oudere en dus meer vervuilende dieselauto’s mogen er theoretisch niet in, maar voor de lieve centen is er geen vuiltje aan de lucht… Euro 3 diesels zonder roetfilter mogen er tegen betaling van 350 euro / jaar wel in. Wie een nog oudere diesel met milieuklasse Euro 1 en 2 bezit, kan gebruik maken van een dagpas à €35/dag en dat max. 8 x /jaar.
Vanaf 2020 wordt het toelatingsbeleid nog strenger. Euro 5 en 6 diesels gaan verder vrijuit. Euro 4 mag er dan enkel betalend in en alle diesels met lagere Euro classificatie worden getolereerd met een dagpas à €35 en dat max. 8/jaar.
In 2025 wordt het oudere diesels nog lastiger gemaakt. Enkel Euro 6 zal toegelaten zijn, terwijl Euro 5 zal moeten betalen en alle lagere categorieën nog enkel via een dagpas tot in het centrum zullen mogen rijden.
Nu al wordt er gelobbyd en gediscussieerd om de Antwerpse LEZ uit te breiden. Steden als Mechelen (2018) en Gent (2020) voeren eveneens een LEZ in. Er kan geen twijfel over bestaan dat andere steden met dezelfde gedachte spelen.
Zeker is dat naar typisch Belgische gewoonte de toelatingsvoorwaarden vanaf 2018 verschillend zullen zijn van stad tot stad…

In Groot-Brittannië is er de ‘Low Emission Zone Greater London’, die slaat op een gebied van ruim 1500km². Vanaf 23 oktober 2017 betalen dieselauto’s die voor 2005 in het verkeer werden gebracht, wat neerkomt op lager dan Euro 4, liefst £21,50/dag!

In Frankrijk is het Parijs dat sinds 1 februari dit jaar de vloek heeft uitgesproken over de diesel met de invoering van het ecologische 'Crit'Air'-vignet. Moderne Euro 6 en 5 diesels krijgen een geel vignet, maar er zijn daarboven wel nog 2 ‘milieuvriendelijker kleuren’ voor benzine en elektrische auto’s. Er is een hele regenboog aan kleuren – vb. diesel Euro 4 is oker, Euro 3 is bruin – en het principe is zo dat volgens de actuele luchtkwaliteit bepaalde kleuren geweigerd worden. Gek genoeg geldt er niet alleen een rijverbod in Parijs, maar bovendien een parkeerverbod!
Strasbourg sluit zich dit najaar aan bij het ecologische 'Crit'Air'-vignet.

De burgemeesters van Parijs, Madrid en Athene hebben aangekondigd dieselauto’s te verbannen vanaf 2025. In eigen land wil Wallonië diesels verbieden vanaf 2030. In Frankrijk dromen ze van een zuiver elektrisch wagenpark tegen 2040… Of het zo’n vaart zal lopen is zeer de vraag. Zeker is wel dat Europa in deze zaak weer nergens te bespeuren valt. Er is geen enkele uniformiteit, nationaal noch Europees.

In Duitsland hielden de auto-industrie en politici begin augustus een topbijeenkomst met als conclusie alles in het werk te zullen stellen om een rijverbod voor diesels te voorkomen. De industrie engageert zich om in Duitsland 5 miljoen dieselauto’s aan te passen, maar wijst ook de populistische en te algemeen geuite kritiek t.o.v. de diesel af. De toegezegde aanpassingen slaan hoofdzakelijk op Euro 5 diesels, gedeeltelijk ook Euro 6, en beogen een vermindering van de stikstofuitstoot met 25 à 30%. De Duitse automerken zullen individueel ook initiatieven nemen om het inruilen van oudere diesels te stimuleren en het verlies voor hun eigenaars als gevolg van de dieselhetze te beperken. Tegelijkertijd hield de auto-industrie een stevig pleidooi voor de diesel, die ook in de toekomst zijn plaats verdient in een globaal wagenpark dat milieuvriendelijkheid nastreeft. Actuele diesels stoten immers gemiddeld 15% minder CO2 uit en hun verbruik ligt 25% lager dan dat van evenwaardige benzinevarianten. De 2e generatie Euro 6 diesels rekent tevens af met de beschuldiging van een te hoge stikstofuitstoot. En voor wie het nog niet heeft opgemerkt: de petroleummaatschappijen horen we al helemaal niet!
Eduard Codde
22-08-2017