FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen

Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalenVanaf 31 mei geldt een gewijzigd koninklijk besluit over het welzijn op het werk inzake binnenlucht in werklokalen.

Het KB voegt onder meer een nieuwe definitie toe aan de codex, namelijk die van werklokaal. Dat begrip wordt gedefinieerd als een lokaal waarin zich een werkpost bevindt.

Ook de artikelen III.1-34 en III.1-36 van de codex, die betrekking hebben op de ventilatie van arbeidsplaatsen, zijn aangepast. Het algemene principe bestaat erin dat werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit moeten beschikken. Zo is de werkgever ertoe gehouden een risicoanalyse uit te voeren van de binnenluchtkwaliteit. Hij of zij moet de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de CO2-contentratie in de lokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm. Dat stemt overeen met een minimaal ventilatiedebiet van 40m3 per uur per aanwezige persoon. De parameter van 900 ppm is gebaseerd op een CO2-concentratie van 500 ppm boven een (algemeen aanvaarde) gemiddelde buitenconcentratie van 400 ppm.

Meer over het KB via onderstaande link.

www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=48267
07-06-2019