FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Bedrijfswagen opnieuw aan de schandpaal?

Bedrijfswagen opnieuw aan de schandpaal?Eind november ging een lek viraal over de inhoud van de nota aan de politieke partijen die aan de federale onderhandelingen deelnemen in het kader van de regeringsvorming. In die nota is een voorstel opgenomen om de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagen enkel nog toe te staan voor nulemissiewagens. Alleen elektrische wagens en auto’s die op waterstof rijden, zouden dus nog aftrekbaar zijn, geen diesel- of benzinewagens.

Is dat een plausibel scenario? Beleidsmatig komt deze visie tegemoet aan de wens van zowel de Vlaamse als de Franstalige partijen, wat de haalbaarheid aannemelijk maakt. Maar de realiteit is anders. Amid Faljaoui, hoofdredacteur van het magazine Trends, schetst de situatie heel duidelijk in een van zijn columns. Hij heeft het over een zeker protest van werknemers die een bedrijfswagen hebben. Volgens een recent onderzoek van het sociaal secretariaat Securex bij 1.500 werknemers zou 59% van de ondervraagden van werkgever veranderen als het voordeel van de bedrijfswagen, die deel uitmaakt van hun salarispakket, zou wegvallen. Dit enorme aantal afwijzingen moet worden genuanceerd, want het is niet uniform en ligt beduidend lager bij werknemers die flexibele uren hebben of die op afstand kunnen werken vanuit huis of een ander kantoor (business- en coworkingcentra). Voor begunstigden van een bedrijfswagen nam de overheid in 2018 al de aantrekkelijke maatregel ‘cash for cars’, zodat zij hun wagen konden inwisselen voor een contant betaald bedrag, maar die maatregel was niet bepaald een succes.

Van bedrijfswagen naar mobiliteitsbudget
Afgelopen februari werd de wet betreffende het mobiliteitsbudget goedgekeurd na vijf jaar van besprekingen en onderhandelingen. Deze wetgeving bevordert nu al de aanschaf van groenere voertuigen en het gebruik van alternatieve, multimodale en duurzamere mobiliteitsoplossingen. De toepassing van het scenario van een gedeeltelijke of totale niet-fiscale aftrekbaarheid van wagens met verbrandingsmotor zal de omschakeling naar een mobiliteitsbudget hoogstwaarschijnlijk versnellen, zowel bij bedrijven als bij hun werknemers. Momenteel zijn werkgevers niet verplicht om het mobiliteitsbudget in te voeren in hun bedrijf. Werknemers kunnen zelf beslissen of ze al dan niet deelnemen aan het mobiliteitsbudget.
Dit scenario houdt grote veranderingen op salarisniveau in, waarvoor een overgangsperiode nodig is. Het voorstel voorziet hierin met een geleidelijke implementatie in 2023 of 2024.

Oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de maak
Volgens Michel Willems, fiscaal expert bij Mobilitas, zou de toepassing van dit scenario inconsistent zijn gezien het netwerk en de infrastructuur die momenteel in België aanwezig zijn voor het opladen van elektrische voertuigen. Volgens experts uit de sector wordt zelfs 2028 voor sommige regio’s een enorme uitdaging. Bovendien zullen veel mensen die in een appartement wonen hun voertuig nooit thuis kunnen opladen. Michel Willems noemt nog een voorbeeld van een netwerkprobleem: capaciteit. De bouw van een vloot van twintig laadstations in bepaalde industriezones lijkt snel de capaciteitslimieten en piekvermogensniveaus te overschrijden.
Het publiekelijke debat is begonnen. Maar het lijdt geen twijfel dat dergelijke aankondigingen de onzekerheid alleen maar vergroten bij de fleetmanagers, die vandaag de juiste keuze moeten maken voor voertuigen waar het bedrijf gemiddeld drie tot vier jaar leaser of eigenaar van is.
Didier Van Den Eynde
12-12-2019