FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Vlaamse overheid in zee met Nnof voor circulaire kantoorinrichting

Vlaamse overheid in zee met Nnof voor circulaire kantoorinrichting

[+]

[+] Minister Demir van Omgeving en Administrateur-Generaal Frank Geets van het Facilitair Bedrijf gaven samen de aftrap in aanwezigheid van de pers in de werkplaatsen van Nnof, waar het kantoormeubilair wordt gerefurbished.

Alle overheden in ons land worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om over te stappen van een lineair economisch model naar een circulair model. De Vlaamse overheid zegt zelf het goede voorbeeld te willen geven door bij openbare aanbestedingen circulaire voorrangsregels in te stellen. Ook voor kantoormeubilair. De Vlaamse overheid is ervan overtuigd dat ze haar oude meubilair beter kan laten opwaarderen om het opnieuw te gebruiken in plaats van alles weg te gooien en volledig nieuw te bestellen. Of ze kan dergelijk gerefurbished meubilair ook extern inkopen.

VRN-principe
Voor elke nieuwe inrichting of herinrichting van kantoren in hun gebouwen moet het ‘VRN-principe’ worden toegepast. VRN staat voor Verhuizen, Recycleren en Nieuw aankopen. Vooraf worden alle bestaande inrichtingselementen geïnventariseerd en geëvalueerd om ze op te delen in drie categorieën: wat nog goed genoeg is om te verhuizen en dus verder zal worden gebruikt, wat een opknapbeurt nodig heeft om daarna verder te kunnen dienen en wat moet worden vervangen door nieuw omdat het in te slechte staat verkeert.

Raamovereenkomsten met Nnof
Om over te schakelen op circulaire kantoorinrichtingen, sloot het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid twee raamovereenkomsten met Nnof. Afgelopen dinsdag gaven minister Demir van Omgeving en Administrateur-Generaal Frank Geets van het Facilitair Bedrijf in aanwezigheid van de pers samen de aftrap in de werkplaatsen van Nnof in Vilvoorde, waar het kantoormeubilair gerefurbished wordt.
Alle diensten van de Vlaamse overheid, inclusief die van de openbare instellingen en die van steden en gemeenten en OCMW’s, kunnen via de raamovereenkomsten voor refurbishment kiezen. Daarbij worden zoveel mogelijk meubelen hergebruikt. Lukt dat niet, dan worden de goede onderdelen gerecupereerd om er andere zaken mee te maken. Is het nodige materiaal niet in de eigen organisatie ter beschikking, dan kan de overheid standaardproducten van Nnof kopen.

Nnof staat in voor de inventarisatie van wat beschikbaar is, het leveren van ideeën voor refurbishment, het ontwerpen van het nieuwe interieur met de nodige functionaliteiten en gewenste look & feel, de uitvoering ter plaatse en de veranderbegeleiding. Daarbij wordt een maximaal circulair resultaat beoogd. Voor de uitvoering werkt Nnof met lokale mensen, onder wie sommigen met een sociale achterstand. Elke traject wordt begeleid door een projectmanager van Nnof. Die zorgt ook voor een uitgebreide rapportering met de resultaten op het vlak van CO2-besparing.

Het Facilitair Bedrijf heeft dit principe voor het beheer en de herbestemming van kantoormeubilair in samenwerking met Nnof al toegepast in het kader van hun verhuizing naar twee van hun administratieve centra in Brussel: het Herman Teirlinckgebouw dat drie jaar geleden werd gebouwd op het terrein van Thurn & Taxis, en het Hendrik Consciencegebouw aan de andere kant van het kanaal vlak bij Brussel-Noord. Het VRN-principe zal ongetwijfeld ook worden toegepast voor de verhuizing naar het derde en laatste administratief centrum in Brussel, dat de Vlaamse overheid in 2023 zal betrekken. Momenteel zijn ze gevestigd in een gebouw in de Noordwijk. Het betreft een oppervlakte van 67.000 m² in de voormalige WTC-torens die nu volop worden verbouwd tot een multifunctioneel complex (ZIN-project) bestaande uit kantoren, een coworkingcentrum, een hotel, woningen en handelszaken.

Didier Van Den Eynde
03-02-2020