FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Toenemende belangstelling van Belgen voor elektrische wagens

Toenemende belangstelling van Belgen voor elektrische wagensDeloitte heeft zijn jaarlijkse grote enquête afgenomen om te peilen naar de verwachtingen van automobilisten ten aanzien van hun wagen. Van september tot oktober 2019 heeft het bedrijf in 20 landen meer dan 35.000 mensen ondervraagd, onder wie ongeveer 1.300 Belgen. Het onderzoek kan dienen als basis voor de ‘car policy’ van bedrijven bij de keuze van de voertuigen, rekening houdend met zowel de ontwikkeling en de innovaties binnen de automarkt als de verwachtingen van de gebruikers.

De verbrandingsmotor verliest terrein
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat zowat 29% van de Belgen graag zou hebben dat hun volgende voertuig uitgerust is met een hybride elektrische motor. 9% zou kiezen voor een 100% elektrisch voertuig op batterij. Terwijl 64% van de Belgen in 2018 nog opteerde voor een benzine- of dieselwagen, zijn zij in 2020 nog maar met 52%. In één jaar tijd is dus één gebruiker op vijf van mening veranderd. 10% zou kiezen voor een voertuig op gas (CNG en waterstof).

Het percentage van de Belgische ondervraagden dat voor een hybride voertuig (verbrandings- en elektromotor) zou kiezen, moet worden gerelativeerd rekening houdend met het Belgische belastingsysteem, dat op 1 januari werd gewijzigd om fiscaal misbruik met valse hybride voertuigen tegen te gaan.

__________________________________________________________

Lees hierover [Fiscale correctie voor ‘valse hybrides’] ___________________________________________________________

Motivaties en belemmeringen
De keuze voor een elektrisch voertuig zou voor 38% gemotiveerd zijn door een ecologische (beperkte uitstoot) en een economische beweegreden, aangezien de gebruikskosten lager zouden liggen.
De belangrijkste belemmeringen om over te gaan op de aankoop van een elektrische wagen:
  • een nog te beperkte autonomie (26%) (en toch legt de gemiddelde Belg volgens Deloitte maar 39,5 km per dag af)
  • een gebrek aan oplaadinfrastructuur (25%)
  • de investeringskosten (21%)
  • problemen met de batterij (13%, versus 5% in 2018)
  • de oplaadduur (12%)
Merk wel op dat de Belgische gebruiker bereid is één uur te wachten om de batterijen van een 100% elektrisch voertuig helemaal op te laden. Slechts 14% van de Belgen zou willen dat de batterij in minder dan tien minuten opgeladen is.

Multimodale mobiliteit
Hoewel de Belgische grootsteden over een ruim aanbod van performante openbare vervoersmiddelen en gedeelde alternatieve mobiliteitsoplossingen beschikken, gebruikt slechts 25% van de ondervraagden iedere week verschillende vervoersmiddelen voor hun verplaatsingen. Een van de redenen hiervoor is dat mobiliteit buiten de stad vaak moeilijk denkbaar is zonder wagen!

Bron: Deloitte Global Automotive Consumer Survey 2020 | Link2Fleet
Didier Van Den Eynde
19-03-2020