FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Fiscale correctie voor ‘valse hybrides’

Fiscale correctie voor ‘valse hybrides’

Met de nieuwe wetgeving stijgt de uitstoot van de Porsche Cayenne E-hybrid van 70 à 74 gram naar 210 gram. In 2020 zakt de fiscale aftrekbaarheid van dit voertuig bijgevolg van 90% naar 40%.
Met de nieuwe wetgeving stijgt de uitstoot van de Porsche Cayenne E-hybrid van 70 à 74 gram naar 210 gram. In 2020 zakt de fiscale aftrekbaarheid van dit voertuig bijgevolg van 90% naar 40%.

Op 1 januari 2020 werd het belastingvoordeel voor ‘valse hybrides’ integraal afgeschaft. De fiscale aftrekbaarheid is met 50% verlaagd en voor sommige werd het (belastbare) voordeel van alle aard verviervoudigd!

Tot voor kort waren hybride leasewagens – die zowel op elektriciteit als op benzine of diesel rijden – fiscaal een interessante keuze. Op papier hebben deze auto’s een lagere CO2-uitstoot, en die wordt gebruikt als berekeningsgrondslag voor de belastingheffing op deze voertuigen. Sommige modellen van hybride auto’s genoten een aftrekbaarheid van 100% en het voordeel van alle aard (VAA), dat het belastbare forfaitaire bedrag voor het privégebruik van het voertuig vertegenwoordigt, was een pak lager dan dat van benzine- en dieselwagens.

Bepaalde hybrides werden sindsdien omgedoopt tot ‘valse hybrides’, omdat zij in de praktijk vaak veel meer CO2 uitstoten dan in de catalogus staat. Ze zijn uitgerust met een kleine batterij die zelden wordt opgeladen. Een mooi trucje, want in werkelijkheid zijn het dus gewone benzine- of dieselwagens! Maar de fiscus heeft deze voertuigen nu in het vizier. De jacht op de ‘valse hybrides’ is begonnen. De overheid heeft inmiddels een limiet ingesteld en sinds 1 januari 2020 wordt enkel nog onder bepaalde voorwaarden een fiscaal voordeel toegestaan. Zo stijgt de uitstoot van de Porsche Cayenne E-hybrid van 70 à 74 gram naar 210 gram. In 2020 zakt de fiscale aftrekbaarheid van dit voertuig bijgevolg van 90% naar 40%.

L’Echo publiceerde een zeer gedetailleerde analyse omtrent de aanpassing van de berekeningsregels voor de CO2-uitstoot, die dienen als basis voor de fiscale aftrekbaarheid van een leasewagen en voor de berekening van het VAA.

Didier Van Den Eynde
04-03-2020


 Lees het artikel (FR)