FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Dalende belangstelling voor speed pedelecsNa een sterke zomer - vooral tijdens de maanden juni (+24,7%) en augustus (+27,8%) – dalen de inschrijvingen van Speed Pedelecs in september met -9 %. Voor de volledige periode januari-september bedraagt de daling 6,9 % t.o.v. de eerste negen maanden van vorig jaar.

De Speed Pedelecs - tot 45 km/u - worden algemeen beschouwd als ideaal voor het woon/werkverkeer, als een waardevol alternatief voor de auto. De actieradius varieert naargelang de modellen tussen de 60 en de 180 kilometer. In de praktijk blijkt ook dat Speed Pedelecs vooral tijdens de week gebruikt worden voor het woon-werkverkeer, terwijl ze tijdens het weekend vaak aan de kant staan.

Regionale verschillen
“Tijdens de voorbije zomermaanden steeg het aantal inschrijvingen van speed pedelecs waardoor de achterstand t.o.v. 2019 stilaan werd dicht gefietst. In september werden er echter 119 speed pedelecs minder ingeschreven dan in september vorig jaar – dit is een daling van 9 %,” zegt Filip Rylant, woordvoerder van TRAXIO.

Opvallend is de terugval van de gecumuleerde jaarverkoop (YtD) in de provincies Antwerpen (-18 %), Vlaams-Brabant (-16 %) en Brussel (-28 %). Een verklaring hiervoor wordt gezocht in de tweede golf van de Covid-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande verplichting tot thuiswerken.

In Vlaanderen blijft Oost-Vlaanderen (+0 %) op hetzelfde niveau terwijl West-Vlaanderen (+11 %) en Limburg (+10 %) mooie groeicijfers voorleggen.

In het Franstalige landsgedeelte is de groei procentueel nog sterker: Waals-Brabant (+17 %), Henegouwen (+35 %), Namen (+113 %), Luik (+21 %) en Luxemburg (+20%). Kanttekening hierbij is dat het aantal inschrijvingen in de Waalse provincies merkelijk lager ligt dan in Vlaanderen: 219 inschrijvingen tot nu toe, op een totaal van 9.821 voor het hele land ofwel 2,2 % van het totaal.

Door de terugval van het aantal leasing speed pedelecs, werd nipt meer dan de helft van alle speed pedelecs dit jaar ingeschreven door particulieren (52,2 %) terwijl het aandeel leasing zakte naar 30,8 %. Op enige afstand (16,9 %) volgen de inschrijvingen op naam van een bedrijf.
Bron: TRAXIO
Eduard Codde
13-10-2020