FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Telewerk meer dan de helft populairder dan vóór corona

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_imagesource'>imagesource</a> - 123RF)
(foto: imagesource - 123RF)

HR-dienstengroep Acerta, KU Leuven en HR Square, organiseerden een online onderzoek naar thuiswerk bij 576 werkgevers in de periode 03-09-2020 tot en met 23-09-2020. Hun besluit: thuiswerk is meer dan de helft populairder dan vóór corona. Vóór de lockdown mochten amper iets meer dan één op vier Belgen thuiswerken van hun werkgever, vandaag is dat meer dan vier op tien.

Telewerk werd tijdens de corona-lockdown de norm. Iets meer dan de helft van alle werkende Belgen mocht in maart en april thuis aan de slag. Dat was een exponentiële toename (+84 %) in vergelijking met vóór corona. Ook nu blijven veel ondernemingen thuiswerk gebruiken.

Nog steeds 41,5 % van de werknemers mag thuis werken. Daarmee ligt de populariteit van telewerk meer dan de helft (51,4 %) hoger dan vóór corona. Hannelore Van Meldert, expert telewerk bij Acerta Consult: “De resultaten van de bevraging tonen ook dat werkgevers sinds corona meer erkennen dat werknemers hun taken via telewerk kunnen doen. Er is een duidelijke verandering in perceptie ten voordele van telewerk. Veel bedrijven hebben bovendien geïnvesteerd in de technologie die telewerk ondersteunt, waardoor dat voor nog meer werknemers een optie is geworden”.

Niet voltijds
Ook de lockdown heeft niet geleid tot 100 % telewerk. Dat zal en hoeft ook in de toekomst niet, stellen de initiatiefnemers van de bevraging, want ondertussen hebben we ook de nadelen van telewerk ondervonden. Hoeveel dagen werknemers gemiddeld genomen mogen thuiswerken, is sterk afhankelijk van hun functie en statuut.

Bij de meeste arbeiders (70,7 %) is telewerk volgens de onderneming namelijk zo goed als onhaalbaar. 61,5 % van de werkgevers zouden hun bedienden minstens twee dagen van thuis uit laten werken wanneer de functie het toelaat. Kaderleden en bedienden zullen na corona gemiddeld 3,2 dagen mogen thuiswerken indien de functie het toelaat. Bij 10 % van de kaderleden en bedienden laat de functie – althans volgens de onderneming - thuiswerken niet toe.

Hannelore van Meldert: “Dat telewerk een mogelijkheid is, betekent niet automatisch dat het ook de beste optie is. Werkgevers schatten dat telewerk een positieve invloed heeft op autonoom en resultaatgericht werken en op de werk/privébalans. Maar ze oordelen ook dat telewerk een negatieve impact heeft op de sociale cohesie, op samenwerken in team en op leidinggeven. Het is belangrijk te waken over een goed evenwicht tussen wat de interne en/of externe klant wil, wat de organisatie wil en wat het individu wil. Het zal heel belangrijk zijn om duidelijke afspraken te maken en een thuiswerkbeleid uit te tekenen”.

Hybridemodel is de toekomst
Een eerste kennismaking, een opleiding, een event, een opvolgingsgesprek, bepaalde afspraken met klanten… de meeste van deze zaken zullen in veel organisaties ook na corona op de werkvloer blijven plaats vinden. 53,3 % van de werkgevers zegt evenveel of meer kantoorruimte nodig te zullen hebben in de toekomst, slechts 15 % van de bedrijven is ervan overtuigd dat ze in de toekomst geen kantoren meer nodig hebben.
Eduard Codde
14-10-2020