FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Twee belangrijke nieuwigheden voor de EPB-reglementering voor werkzaamheden

Twee belangrijke nieuwigheden voor de EPB-reglementering voor werkzaamheden

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_dolgachov'> dolgachov </a> - 123RF)
(foto: dolgachov - 123RF)

De nieuwe ontwikkelingen van de EPB-reglementering voor werkzaamheden zullen op 1 januari 2021 en 1 januari 2022 in werking treden. Deze wijzigingen zullen in toekomstige projecten geïntegreerd moeten worden. Alle bouw- en renovatieprojecten waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag zal worden ingediend vanaf 1 januari 2021 zijn onderhevig aan de drie volgende ontwikkelingen:
  • strengere eisen inzake het Primaire Energieverbruik (PEV) voor nieuwe en met nieuw gelijkgestelde niet-residentiële eenheden (NGE);
  • strengere en geharmoniseerde isolatie-eisen voor bepaalde wanden;
  • nieuwe berekeningsmethode voor de Energieprestatie voor Wooneenheden (EPW) en voor Niet-residentieel (EPN).
Voor de nieuwe en met nieuw gelijkgestelde niet-residentiële eenheden (NGE) waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2022 zal worden ingediend, moet een bijkomende versterking van de PEV-eisen worden voorzien.
Het vademecum van Leefmilieu Brussel is de officiële handleiding omtrent de eisen en procedures van de EPB-reglementering voor werkzaamheden. Op enkele uitzonderingen na betreft het alle nieuwbouw- en bepaalde renovatieprojecten die een stedenbouwkundige vergunning vereisen. Deze nieuwe editie werd volledig herzien, verbeterd en aangevuld.
Guy Leysen
21-10-2020


 Meer informatie >>