FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Flexibiliteit in de strijd om talent aan te trekken en te behouden

Flexibiliteit in de strijd om talent aan te trekken en te behoudenHet jaar 2021 laat weinig ruimte voor salarisflexibiliteit en bijgevolg zullen organisaties dit jaar moeten innoveren en nieuwe voordelen aanbieden om talent te behouden en aan te trekken. Kandidaten verwachten bovenal flexibiliteit. De meest populaire criteria voor Belgische werknemers zijn flexibele werktijden en de mogelijkheid tot telewerk, stelt rekruteringsspecialist Robert Half vast. De maatregelen die de overheid trof als reactie op de gezondheidscrisis lieten werknemers nadenken over hun persoonlijke keuzes en gaven aanleiding tot het opnieuw evalueren van hun professionele situatie.

Bij een recente enquête door Robert Half werden 300 Belgische managers bevraagd. 30% gaf aan zich in de toekomst meer te zullen inspannen om flexibiliteit te implementeren, in het bijzonder voor administratieve en IT-functies. Voor 17% van de geënquêteerden is het behoud van talent hun grootste zorg.

“Hoewel het salaris ook in 2021 de voornaamste stimulans blijft voor werkgevers, staan telewerken, flexibele werktijden en zowat alle voordelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven bovenaan de lijst van nieuwe verwachtingen bij de sollicitanten” stelt Jeroen Diels (foto links) vast, Directeur van Robert Half. ”Een bedrijf dat hiervoor geen duidelijke strategie heeft, riskeert het beste talent te mislopen”.

Hooggespannen verwachtingen
Kandidaten hopen dat hun werkgevers de mogelijkheden om het werk flexibeler te maken, deels onder druk van de Covid-19 pandemie geïmplementeerd in 2020, verder zullen blijven aanbieden. Van de Belgische bedrijven die door Robert Half werden bevraagd, geeft 30% aan dat telewerken de norm zal blijven. 36% van de werkgevers heeft ook al financiële steun voorzien om thuiswerken te compenseren.

40% van de Belgische werkgevers zijn bovendien bezorgd over het eventuele vertrek van hun topwerknemers en zijn zich bewust van de hoge werkdruk die hun medewerkers ervaren, waardoor ze soms op de rand van een burn-out verkeren. Een derde van de bevraagde managers vreest voor het verlies van talent, niet in het minst omwille van de krappere loonmarges, waardoor concurrentie meer vat krijgt op de werknemers.

Ook hier komt flexibiliteit op het voorplan als hefboom tijdens onderhandelingen tussen kandidaten en bedrijven. Een beleid van flexibiliteit dat werknemers in staat stelt hun werkdag of -week naar eigen inzicht te organiseren, begint vorm te krijgen. Sommige managers staan ook open voor gecomprimeerde werkweken en permanente parttimemaatregelen.

Evenwicht tussen werk en privéleven
Flexibele werktijden en de mogelijkheid om regelmatig te telewerken zijn bij Belgische werknemers de meest gewaardeerde criteria. Dit resulteert in meer voldoening, meer motivatie en een hogere productiviteit. Bij een efficiënte toepassing ontstaat er een beter evenwicht tussen werk en privéleven, in het bijzonder wanneer managers hierover transparant zijn in policy’s of charters. Hierin worden de voorwaarden, de na te leven termijnen, de voortgangspunten en de managementopvolging vastgelegd.

Flexibiliteit in de strijd om talent aan te trekken en te behouden kan nog verder evolueren door de invoering van een 4-daagse werkweek of de 'gecomprimeerde week' (langere dagen met uren gespreid over 4 dagen), de mogelijkheid om in het buitenland te telewerken en co-working faciliteiten aan te bieden. Ook concepten van onbeperkt verlof of 5-uren dagen duiken op, maar zijn voorlopig nog utopisch in België.
Eduard Codde
07-01-2021