FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » ISO 41000 norm voor Facility Management: 10 jaar later

ISO 41000 norm voor Facility Management: 10 jaar later

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_wrightstudio'> wrightstudio</a> - 123RF)
(foto: wrightstudio - 123RF)

Tien jaar geleden werd de aanzet gegeven tot het ISO technisch comité voor Facility Management, dat concreet in 2012 werd opgericht. De objectieven waren:
 • als ‘Partners in FM Excellence’ een brug slaan tussen het British Institute for Facility Management (inmiddels Institute of Workplace and Facilities Management), IFMA en FMA Australië.
 • het opstellen van de FM-normen EN 15221, in Europa gepubliceerd in 7 delen
 • het laten groeien van het bewustzijn, begrip en geloofwaardigheid van Facility Management als strategisch professioneel vakgebied
 • het creëren van een internationaal platform voor het ontwikkelen van FM benchmark standaarden die het professionalisme en de geloofwaardigheid van de FM-industrie moeten aantonen.
Het technisch management van de ISO organisatie moest ervan overtuigd worden dat Facility Management fundamenteel verschillend is van Asset Management en bijgevolg zijn eigen technisch comité en unieke ISO-norm verdiende.
Het ISO technisch comité voor Facility Management begon met een vertegenwoordiging uit 29 landen, waarvan 20 leden en 9 observerende leden.

De eerste globale FM-normen verschenen in 2017, gebaseerd op de als CEN normen (Comité Européen de Normalisation) vastgelegde EN 15221-1 en EN 15221-2. Met ISO 41011, ISO 41012 en ISO 41013 werd meteen ook de eerste algemeen aanvaarde definitie van Facility Management verankerd. Het ISO technisch comité werd uitgebreid naar 41 deelnemende landen, waarvan 26 leden en 15 observerende leden. Ook België is hier als lid vertegenwoordigd.
eIn 2018 verscheen de ISO 41001 norm als eerste management norm voor Facility Management, vergelijkbaar met de overbekende ISO 9000 norm voor kwaliteitsmanagement. De ISO 41000 normen beschrijven een management systeem en zijn bijgevolg in theorie certificeerbaar. Een  management standaard heeft ook direct verbinding met het C-level in een organisatie.

In september 2020 werd de ISO 41014 norm gepubliceerd als voorlopig laatste FM-norm. Deze behandelt de ontwikkeling van een Facility Management strategie.
Maar het werk gaat onverminderd verder, meer zelfs, het ISO technisch comité werd nogmaals uitgebreid naar 48 deelnemende landen om de globalisering nog meer te verankeren. Op het programma staan de uitwerking van een verder reeks ISO-normen voor het FM-vakgebied:
 • ISO 41015: de beïnvloeding van het gedrag van organisaties voor verbeterde facilitaire resultaten.
 • ISO 41016: Technologie binnen Facility Management – de reikwijdte, sleutelconcepten en voordelen.
 • ISO 41017: Richtlijnen voor het management van noodsituaties en preventie bij epidemieën die de werkomgeving beïnvloeden (denk maar aan Corona!)
 • ISO 41018: de ontwikkeling van een policy voor Facility Management
 • ISO 41019: de rol van Facility Management in duurzaamheid en veerkracht
 • ISO 41020: prestatiemetingen en prestatiemanagement voor verbeterde facilitaire resultaten.
 • Een herziening en actualisering van de ISO 41011 norm met betrekking op de FM-terminologie en woordenschat.
De reeks ISO 41000 normen voorziet wereldwijd in een gemeenschappelijke taal en kader voor Facility Management. De verdere ontwikkeling van de reeks FM-normen is cruciaal omdat ze organisaties toelaten zich beter voor te bereiden op onzekerheden in deze uitdagende tijden. Bron: FMJ
Eduard Codde
12-02-2021