FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Herbestemming van kantoorruimte

Herbestemming van kantoorruimte

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_petkov'>petkov</a> - 123RF)
(foto: petkov - 123RF)

Steden zijn levende materie met enerzijds verlaten kantoren en anderzijds een vraag naar woonruimte die maar niet beantwoordt raakt. De omvorming van kantoorruimte naar woonruimte of woonzorgcentra is in Brussel al een tijdje aan de gang en in Frankrijk bijzonder actueel. Het is een eerste stap naar stedelijke recyclage. In Frankrijk is het tertiaire vastgoed in de regio Île-de-France (met hoofdstad Parijs) opgelopen tot meer dan 50 miljoen vierkante meter en daarmee het grootste binnen continentaal Europa. Aminata Sy, directrice van het SIMI (Salon de l'Immobilier d'Entreprise) en van ‘City by SIMI’, deelt ons haar visie.

De laatste drie decennia heeft deze spectaculaire ontwikkeling de kantoren bovenaan de voorkeuropties geplaatst voor institutionele beleggers. Sinds de uitbraak van het Corona-virus vraagt men zich af of deze beweging zich niet zal omkeren. De herbestemming van kantooroppervlakte tot woonruimte plaatst zich nu opvallend in de actualiteit.

De eerste golf van de Covid-19 pandemie heeft een groot aantal werknemers gedwongen tot thuiswerken, met daaruit volgend een sterke terugval van de vraag naar kantooroppervlakte. Telewerken is de nieuwe vorm van werkorganisatie geworden, waarvoor de verplaatsing naar kantoor niet langer noodzakelijk is. De veralgemening van thuiswerken zal een grote invloed hebben op het gebruik van vierkante meters kantoorruimte. Eerste voorspellingen maken gewag van 6 tot 11 miljoen minder vierkante meters enkel binnen het Franse Île-de-France!

De vrije val van residentiële nieuwbouwprojecten in Frankrijk, heeft de woningnood alleen maar aangezwengeld, in het bijzonder in grootstedelijke gebieden. Bovendien wordt het steeds moeilijker om bouwprojecten op te starten door gebrek aan bouwgronden en goodwill bij lokale politici.

De markt van herbestemming
De herbestemming van kantoorruimte tot woonruimte beantwoordt perfect aan de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance), in het bijzonder aan de betonstop. De reconversie van bestaand vastgoed is met zekerheid een passend antwoord voor degenen die een ongebreidelde stadsuitbreiding aan de kaak stellen.

De Franse wet ‘Elan’ (25 juli 2018; ‘evolutie van huisvesting, inrichting en digitalisering’) laat toe om niet minder dan 500.000m² aan kantoorruimte om te vormen binnen het Île-de-France. Volgens het investeringsprogramma van DIE (Direction de l’Immobilier de l’Etat), is het potentieel immens op nationale schaal, zowel binnen de publieke als private sector.

Herbestemming is echter vaak duurder dan afbreken en nieuw bouwen. Men dient er zich dan ook vooraf van te verzekeren dat de aankoopprijs van leegstaande kantoorruimte (zeer) laag ligt en men met het beoogde project voldoende zal kunnen verdichten.

De overweging tot omvorming van kantoorruimte vindt plaats op een scharniermoment. Slechts één voorbeeld: het derde seizoen van het televisiedebat ‘Réinventer Paris’ is volledig gewijd aan het omvormen van kantoren tot woningen. Het Parijse stadsbestuur verwacht het aantal herbestemde vierkante meters te verdubbelen tot ongeveer 800.000m² tijdens het lopende mandaat.

De reconversie van kantoren is een eerste stap naar stedelijke recyclage, een noodzakelijk gegeven als gevolg van de evolutie van het leven in en het gebruik van de metropolen. Er is nood aan een duidelijk reglementerend, juridisch en fiscaal kader om te kunnen anticiperen op de herbestemming van vastgoed in plaats van deze te ondergaan.

Salon de l'Immobilier d'Entreprise (SIMI)
Palais Des Congrès Porte Maillot, Parijs,
Woensdag 8 december – vrijdag 10 december 2021
Eduard Codde
17-05-2021