FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Publieke laadpalen, een lang verhaal…

Publieke laadpalen, een lang verhaal…

Onze mobiliteit moet elektrisch, dat wordt ons vooral fiscaal afgedwongen. Idealiter moet de gebruiker in eerste instantie op het werk laden, in tweede instantie thuis. Maar niet iedereen zal thuis de noodzakelijke laadinfrastructuur kunnen installeren en/of maakt professionele verplaatsingen die onderweg publiek laden noodzakelijk maken. Bedrijven die investeren in publiek toegankelijke laadinfrastructuur genieten een tijdelijk verhoogde aftrek. Een laadpaal wordt als publiek toegankelijk beschouwd wanneer iedereen die over een elektrische wagen beschikt, hem minstens tijdens de gebruikelijke openingsuren of tijdens de gebruikelijke sluitingsuren van het bedrijf kan gebruiken. Die laadpalen kunnen zich bijvoorbeeld bevinden op vrij toegankelijke parkings van winkelcentra, supermarkten, boetieks of kantoren.

Wanneer bedrijven tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 investeren in publiek toegankelijke laadpalen, krijgen ze een vermindering van 200% voor het geïnvesteerde bedrag. Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 is dat nog 150%. De verhoogde vermindering wordt echter maar verleend vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan de laadpaal effectief publiek toegankelijk is, dus wanneer de laadpaal operationeel is en aangemeld bij de FOD Financiën, die zal instaan voor de vermelding ervan op eafo.eu, de webstek van het Europese observatorium voor alternatieve brandstoffen.

Tankstations worden laadstations
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kondigde in juni aan een jaarlijkse uitrol van ongeveer 6.000 publieke laadpalen te ambiëren in de komende vijf jaar. Een aantal tankkaarten die gelinkt zijn aan petroleummaatschappijen laten inmiddels ook het laden van elektrische auto’s toe: vb. de ‘Network Fleet Card’ (Shell) en ‘GO tankkaart’ (Total). Total Energies zal 10 van zijn tankstations langs onze Belgische autosnelwegen in snel tempo uitrusten met snelladers (175kW), die uitsluitend groene energie zullen afleveren. In de toekomst wordt zelfs gedacht aan het per app reserveren van een laadbeurt.

De Duitse overheid stimuleert momenteel de installatie van 10.000 snelladers met een capaciteit van 200 tot 300kW (Deutschlandnetz) en legt ook een maximum energieprijs op van 44ct/kW. Jürgen Baumgärtner, verantwoordelijk voor het elektrificatietraject bij BP – ARAL Duitsland, kondigde tijdens de Automechanika vakbeurs in Frankfurt aan dat nog tegen het einde van dit jaar ruim 300 HPC snelladers (tot 350kW!) zullen geïnstalleerd zijn aan Aral-tankstations. De energieprijs zal echter 59ct/kW belopen. Jürgen Baumgärtner wees op de enorme investeringen die gepaard gaan met de installatie van publieke snelladers en de evidentie deze rendabel te maken.

Publiek en beter toegankelijk
In Duitsland werd een wet gestemd dat alle publieke laadinfrastructuur vanaf 1 juli 2023 moet uitgerust zijn met een universele betaalterminal voor een bank- en kredietkaart. Elke gebruiker moet aldus op elk ogenblik met zijn betaalkaart en persoonlijke PIN-code onderweg kunnen laden, zonder daarvoor een smartphone te moeten bezitten. Bestaande laadinfrastructuur moet niet worden omgebouwd en mag zich verder beperken tot laden via smartphone of RFID-kaart.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…
Eduard Codde
30-09-2021