FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Nederlandse overheid promoot hybride werken

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_goodluz'>goodluz</a> - 123RF)
(foto: goodluz - 123RF)

Het Nederlandse kabinet adviseert sinds eind september: ‘Werk thuis als het kan en op kantoor als dat nodig is’. Werkgevers en werknemers mogen daarrond zelf afspraken maken over een passende verhouding tussen werk op locatie en thuis, rekening houdend met het welzijn van de medewerkers. Bijkomend wordt aangedrongen op het voorkomen van drukte in het openbaar vervoer en op de werkvloer. Een groot onderzoek dat in Nederland werd gevoerd door het ministerie bij ruim 1.100 bedrijven met meer dan honderd medewerkers wees uit dat veel Nederlandse bedrijven in de toekomst nog meer willen inzetten op thuiswerken. Dat scheelt veel reistijd en vermindert zowel drukte op de weg als bij het openbaar vervoer.

Momenteel lopen gesprekken met werkgevers en onderwijsinstellingen over hybride werken en gespreid reizen met flexibele start- en eindtijden. In Nederland gaat dat gepaard met het verkennen van aanvullende maatregelen, inclusief financiële stimuli. Vanaf 2022 kunnen werknemers van een belastingvrije thuiswerkvergoeding genieten. De reiskostenvergoeding voor woon/werkverkeer mag wel worden stopgezet bij thuiswerken, tenzij er andere afspraken zijn vastgelegd in de cao of het arbeidscontract.

Bij de Nederlandse Rijksoverheid is hybride werken het uitgangspunt. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besliste dat er voor 10 uur en na 15 uur geen meetings meer worden gepland waarvoor aanwezigheid op kantoor nodig is. Het uitgangspunt is om alleen naar kantoor te komen als dit een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van thuiswerken.

Zorgplicht van de werkgever voor thuiswerkers
In Nederland moeten werkgevers zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor hun werknemers die thuis werken. Dat heet dan wettelijk ‘zorgplicht’. De mate waarin de werkgever invulling kan geven aan zijn zorgplicht bij thuiswerken hangt af van wat redelijkerwijs gevraagd kan worden. Werkgevers beoordelen per werknemer welke gebruikersvoorwerpen en technische uitrusting nodig zijn. Daarbij wordt gefocust op:
  • de veiligheid;
  • de gezondheid;
  • het comfort;
  • het functioneren van de werknemer.
Werkgevers zijn bovendien verplicht om hun medewerkers actief te informeren en te begeleiden bij het gebruik van de ergonomisch verantwoorde arbeidsmiddelen. De Nederlandse overheid beveelt werkgevers aan om de risico’s van thuiswerken te inventariseren in een ‘Risico-Inventarisatie & Evaluatie’, aangevuld met een plan van aanpak. Dat sluit ook aandacht voor de (mentale) gezondheid van de medewerkers in.

Nederlandse werknemers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid in het zorgen voor een gezonde en veilige thuiswerkomgeving, o.a. door gebruik te maken van de voorzieningen die worden ter beschikking gesteld door de werkgever.
Eduard Codde
25-10-2021