FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Een jonge kijk op de werkplek

Een jonge kijk op de werkplek

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_rh2010'>rh2010</a> - 123RF)
(foto: rh2010 - 123RF)

In Frankrijk verscheen de achtste editie van de ‘Paris Workplace’-studie, opgezet door de ‘Société Foncière Lyonnaise’ (SFL) in samenwerking met Ifop (een referentie op het vlak van enquêtes en marktstudies). Het onderzoek gehouden bij 1600 werknemers die werkzaam zijn in Parijse kantoren peilde naar de gevoelens en verwachtingen van medewerkers na de terugkeer naar kantoor. De resultaten verschillen nogal naargelang de bevraagde generaties. Vooral de verwachtingen van jonge werknemers vragen om de aandacht van werkgevers. De groep werknemers jonger dan 35 zijn het meest tevreden dat ze mogen terugkeren naar kantoor na een lange tijd van opeenvolgende lockdowns. Ze hebben in die tijd echter ook hun verwachtingen tegenover hun werkplek gevoelig bijgesteld, een werkplek die ze voortdurend afwegen tegenover hun thuiswerkomgeving.

Het kantoor moet zich bewijzen in staat te zijn de verwachtingen van de werknemers inzake welbevinden en sociale relaties in te lossen. Daarnaast wordt verwacht dat het kantoor een positieve impact op het milieu heeft. De jonge werknemers hebben het meest geleden onder de gezondheidscrisis en tonen zich nu het meest gelukkig terug te mogen keren naar ‘normale’ werkomstandigheden. Meer dan een derde van hen geeft aan dat ze zich herhaald geïsoleerd hebben gevoeld. Deze vaststelling geldt in het bijzonder voor jonge medewerkers die in de regio Ile-de-France woonachtig zijn, want hun huisvesting is gemiddeld 40% kleiner dan voor hun leeftijdsgenoten in andere delen van Frankrijk.

Het gevolg hiervan is dat de tevredenheid over de terugkeer naar kantoor de hoogte in schiet: 64% van de groep werknemers jonger dan 35 geeft aan dat het kantoor dé plek is waar ze graag hun tijd doorbrengen. Bij de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar is dat slechts 38%. Voor 49% van de <35-jarigen is het sociale leven met de collega’s de belangrijkste reden om naar kantoor te komen.

Voor de jonge Franse werknemers blijft het kantoor ook de werkomgeving waar ze het meest efficiënt kunnen werken. Volgens 62% van de groep <35-jarigen werken ze beter op kantoor, tegenover 29% van hun leeftijdsgenoten die de thuiswerkplek als productiever ervaart. In Frankrijk zijn <35-jarigen niet de uitgesproken vragende partij voor thuiswerken. Gemiddeld willen ze 2,1 dagen per week thuiswerken, tegenover 2,3 dagen voor hun >35-jarige collega’s.

De werk/privé-balans stelt zich scherper
Jonge werknemers ‘consumeren’ hun werkomgeving en in het bijzonder de locatie waar deze zich bevindt. Ze hebben er geen moeite mee om tijdens de werkdag een boodschap te doen (61%), naar een arts of andere medische hulpverstrekker te gaan (56%) of zelfs even naar huis te gaan om daarna terug te keren (39%).

Uit de enquête laat zich afleiden dat kantoren bij voorkeur in de stad zijn gelegen en liefst op gemengde locaties met winkels, dienstverlening en woongelegenheid. Buitenruimte krijgt een groot belang toebedeeld: 55% van de groep -35 jaar maakt gebruik van de omgeving van het kantoorgebouw als werkruimte en 56% om er te vergaderen. Zo maken ze de buitenruimte rond het kantoor tot volwaardige werkplekken, dit in tegenstelling tot hun oudere collega’s.

De ‘Paris Workplace’-studie stelt een sterk verband vast tussen de graad van tevredenheid op het werk en het gebruik van groene ruimte rondom het kantoor. Zij die dagelijks gebruik maken van de groene buitenruimte geven een tevredenheidsscore van 7,8/10 tegenover 6,7/10 voor wie dat niet maandelijks minstens eenmaal doet.

Gewaardeerde verbinding
Het verplichte thuiswerken heeft bij jonge Franse weknemers weinig invloed gehad op de relatie met hun werkgevers en collega’s. De verbinding lijkt ongewijzigd te zijn gebleven of zelfs versterkt. In 2021 geeft 78% van de <35-jarigen aan zich verbonden te voelen met hun bedrijf, tegenover 69% voor de lockdowns. Bijna driekwart (73%) geeft aan de komende twee jaar of langer bij hun huidige werkgever te zullen blijven. Voordien was dat slechts 67%.

Een andere vaststelling is een vorm van erkenning van de medewerkers jegens hun organisatie: 66% van de jongere werknemers zeggen dat hun werkgever het welzijn van zijn medewerkers als een prioriteit beschouwt, terwijl dat voordien slechts door 58% werd erkend.

Naast een vrij algemene voldoening geven de Franse werknemers aan zich meer te willen bezighouden met de klimaatverandering. Volgens 86% van de deelnemers aan de studie zijn ze vandaag meer bewust bezig met afvalsortering dan 10 jaar geleden; 81% bevestigd dat ook voor het omgaan met energie. Toch ziet men het kantoor niet als de eerste plaats om aandacht voor het milieu waar te maken. Over alle leeftijden heen vindt 78% dat ze zich thuis milieubewuster gedragen dan op kantoor.

De jongere werknemers nemen het voortouw bij individueel engagement: 52% is bereid om 20% meer te betalen voor een ecologisch verantwoord cateringaanbod (33% bij de >50-jarigen); 74% van de < 35-jarigen is voorstander van een bonus-malus op hun verloning gekoppeld aan milieuverantwoorde acties. Bij hun +50 collega’s is dat slechts 54%.
Eduard Codde
08-11-2021