FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Digitalisering van Facility Management: de gebruiker staat centraal

Digitalisering van Facility Management: de gebruiker staat centraalFacility Management combineert het technisch beheer van een gebouw met dienstverlening aan de gebruikers ervan. Meer levenskwaliteit op het werk, telewerkbeheer, minder energiekosten ... Hoewel de gezondheidscrisis geen revolutie in de sector teweegbracht, stelde ze die wel in staat om aan een recordtempo aanzienlijk te digitaliseren. Cyril Pouet, lid van het Tech FM-comité van de SPIE Groep, deelde zijn observaties en inzichten voor de komende jaren.

Stelden de gebruikers van gebouwen hun verwachtingen bij door de gezondheidscrisis?
Pouet: Velen spreken terecht van een ‘revolutie’ sinds het begin van de coronacrisis. En het is waarschijnlijk ook zo in veel sectoren. In het geval van Facility Management zou ik eerder spreken van een nieuwe mijlpaal of een gedwongen versnelling van belangrijke trends die we al verscheidene jaren zien: ‘flex office’, nadenken over de inrichting van de werkplek, telewerken enz. In elk land deed er zich een abrupte verandering voor: van de ene dag op de andere moesten we met z'n allen op afstand werken. Digitalisering was de conditio sine qua non om onze activiteit te kunnen voortzetten! Wordt het ooit nog zoals vroeger? Ik denk het niet, met uitzondering van een paar speciale gevallen. Telewerken en hybride vergaderingen maken voortaan integraal deel uit van de organisatie van het bedrijf. Deze nieuwe mijlpaal, deze hernieuwing van de werkmethodes, heeft uiteraard gevolgen voor de manier waarop elk bedrijf zich de werkruimte en digitalisering van zijn activiteiten moet voorstellen.

En paradoxaal genoeg staken ook enkele fundamentele kwesties de kop op ...
Pouet: Dit is inderdaad een van de onverwachte gevolgen van de crisis. Wie maakte zich vóór de crisis bijvoorbeeld druk om de luchtkwaliteit? Geen enkele klant die ons hier spontaan over aansprak. Tijdens de verschillende lockdowns boden we oplossingen om ervoor te zorgen dat kantoormedewerkers opnieuw veilig aan de slag konden. Zo implementeerden we in Frankrijk samen met het bedrijf BORA een innovatieve oplossing voor luchtdesinfectie via UVC-straling . In elk land waar we actief zijn, dreven we onze inspanningen op om bestaande installaties te beveiligen en luchtstroommetingen uit te voeren. De crisis bracht ook digitale innovaties mee. In Zwitserland ontwierp een van onze personeelsleden een apparaat dat detecteert en waarschuwt wanneer het aantal mensen in een vergaderruimte of cafetaria de toegestane capaciteit overschrijdt. Hij denkt nu na over het probleem van social distancing tussen mensen.

Voor welke uitdaging staat de digitalisering van Facility Management vandaag?
Pouet: Ik zal het wat karikaturaal voorstellen. Vroeger hadden we de gebouwbeheerder aan de ene kant en het bedrijf dat het onderhield aan de andere. De laatste jaren kwamen ook de werknemers in dit systeem naar voren met hun eisen. Sinds de coronacrisis kunnen we zelfs stellen dat ze centraal staan in de hele kwestie. Ze houden zich niet langer alleen bezig met hun paar vierkante meter kantoorruimte. Voortaan zijn ze ook actoren in hun werkruimte in de brede zin van het woord. Ze reserveren vergaderzalen, zetten videoconferenties op ... Nog een recente ontwikkeling: ze besteden persoonlijke aandacht aan MVO, duurzame ontwikkeling en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Vandaag willen ze weten hoe ze minder energie kunnen verbruiken of waarom er zonnepanelen op het dak van hun bedrijf zijn geïnstalleerd enz. Deze bekommernissen vormen samen met de nieuwe reglementaire vereisten om de doelstellingen rond een lagere uitstoot van broeikasgassen te halen, de belangrijkste drijfveren voor de Facility Management-markt.
De echte uitdaging bestaat er dus in toegankelijke tools aan te reiken zodat beheerders hun gebouw optimaal kunnen beheren en gebruikers actoren kunnen worden in hun omgeving. Dit geldt ook voor mensen die niet noodzakelijk over technische kennis beschikken. Deze logica volgen we met Smart FM 360°, ons eengemaakte digitale platform dat sinds 2019 steeds meer functies en diensten afkomstig van innovaties van partners biedt. Dit platform maakte het onder meer mogelijk om het energieverbruik van een gebouw zichtbaar te maken en van elke gebruiker een energiezuinige actor te maken.

Heeft de mens nog een plaats in dit digitaliseringsproces?
Pouet: Ja, want het verzamelen van gegevens is maar een deel van het werk. Iedereen, of toch bijna iedereen, weet tegenwoordig hoe hij gegevens moet verzamelen. Maar wat met ‘nuttige’ gegevens? Kennis van de klant, zijn installaties en zijn uitdagingen is absoluut noodzakelijk. Voor voorwaardelijk onderhoud bijvoorbeeld kan dankzij deze gegevens een interventie worden gestart wanneer een alarmdrempel wordt overschreden. Nog interessanter is de analyse van de verzamelde gegevens. Die maakt het mogelijk om op voorhand al in te grijpen. En zo komen we terecht bij voorspellend onderhoud. Door verschillende situaties en historieken te toetsen, kunnen we anticiperen en interventies beter plannen. Maar de mogelijkheden die worden gecreëerd door gegevens te verzamelen, doen ons ook vragen stellen over cyberbeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Een van de voornaamste zorgen van onze klanten. Deze vorm van digitalisering vergt tijd voordat doeltreffende oplossingen worden gevonden: implementatie, feedback, soms maandenlange aanpassingen ... Er is dus nog veel ruimte voor vakkennis!
15-11-2021


 Naar de website van SPIE >>