FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Hybride werken en andere kijk op budgetten

Hybride werken en andere kijk op budgetten

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_goodluz'>goodluz</a> - 123RF)
(foto: goodluz - 123RF)

Hoewel we alweer geconfronteerd worden - met op één dag per week na – verplicht thuiswerken, is er de algemene overtuiging dat hybride werken de nieuwe norm is. Het gemengd thuis en op kantoor werken stelt vooral naar communicatie-activiteiten heel wat uitdagingen, in het bijzonder wanneer meetings plaatsvinden met fysiek aanwezige medewerkers en online deelnemers. Dat vergt investeringen in aangepaste technieken, maar niet noodzakelijk in meer investeren.

Als Facility Manager moet men er van uitgaan dat vrijwel alle vergaderingen ‘hybride’ verlopen, m.a.w. dat niet alle deelnemers fysiek aanwezig zullen zijn in de ruimte. Wie op afstand deelneemt – thuis of op een andere locatie – moet gelijkwaardig betrokken en behandeld worden. Een goede verstaanbaarheid is daarvoor essentieel. Betere microfoons en de juiste plaatsing ervan maken de geluidskwaliteit beter. Een goede beeldkwaliteit draagt eveneens bij tot een betere verstaanbaarheid, o.a. door een betere overdracht van de lichaamstaal van de deelnemers. Technische oplossingen zijn er vandaag genoeg, zoals een scherm dat de spreker volgt, maar dat vereist aangepaste investeringen. Dat moet niet noodzakelijk meer kosten, maar laat zich oplossen door een herschikken van de budgetten voor kantoorinrichting. Hybride werken laat toe om minder uit te geven voor kantoorruimte en conventionele werkplekken, waardoor budget kan vrijgemaakt worden voor technische ondersteuning van het hybride werken.

De technische uitrusting is belangrijk, maar op zich geen succesfactor voor het hybride werken. Aandacht voor het sociale aspect is een blijver. Naast de aangepaste techniek moet er ook een aangepast beleid komen. Medewerkers moeten elkaar blijven zien, want het zijn sociale wezens!

Policy voor hybride werken
Ondanks herhaalde periodes van gedwongen thuiswerken, blijft hybride werken een vrij nieuw en onzeker gegeven. Medewerkers hebben daarom behoefte aan een hybride werkbeleid als leidraad voor het gebruik van de bijhorende technieken, de tijdsbesteding, het verzekeren van permanentie binnen de teams, de bereikbaarheid, enz.

Idealiter groeit een dergelijke handleiding vanuit de teams zelf, wat toelaat om vanuit ieders behoefte samen afspraken vast te leggen. Zo komen de verschillen tussen medewerkers en hun thuissituatie optimaal aan bod.

Soms kan experimenteren uitkomst bieden voor een optimale regeling, door wat het team heeft uitgedacht gedurende een maand uit te proberen en aansluitend te evalueren. De overstap naar hybride werken is een puzzel die tijd vergt om goed te leggen.

Finaal moet de afgelijnde policy ook praktisch werkzaam zijn, mag de werking van de organisatie nooit in het gedrang komen en moet er aandacht zijn voor de verbinding met het bedrijf.
Eduard Codde
09-12-2021